Energibesparelse og reducering af CO2

Aa+

Aarhus Kommune investerer cirka 300 mio. kr. på at skabe en energibesparelse på 25 procent og CO2-reduktioner på 30 procent i kommunens bygninger. Det skal ske ved at energirenovere et bygningsareal på cirka 1,3 mio. kvadratmeter.

Alle kommunale bygninger med undtagelse af boligejendomme skal gennemgås særskilt og have unikke løsninger, der nedbringer bygningens CO2-belastning markant. I alt vil Aarhus Kommune bruge ca. 300 millioner kroner på at energirenovere kommunens bygninger, og effekten er en samlet reduktion på op til 30 procent af bygningernes CO2-udslip.

Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030. Selvom kommunale bygninger kun står for 5 procent af den samlede CO2-udledning, er det vigtigt at gå foran med et godt eksempel. Derfor er kommunens bygninger et vigtigt sted at sætte ind, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætning.

Da der sjældent er to bygninger, der er ens eller som bruges på samme måde, tilrettelægges energirenoveringen med udgangspunkt i hver enkelt bygning. På den måde tager man størst muligt hensyn til f.eks. brugernes ønsker, indeklima, vedligeholdelsesplaner og bygningens generelle tilstand.

Her forsøger man at spare så meget energi, som overhovedet muligt i hver eneste bygning inden for de økonomiske rammer. Så suppleres der op med solceller, hvor det er muligt – fysisk, æstetisk og økonomisk.

Mulighed for virksomheder

Projektet løber frem til 2019. Den lange løbetid giver muligheder for mange forskellige virksomheder. Der skal selvfølgelig laves udbud på løsningerne, men da projektet spænder over alt fra konkrete tekniske løsninger til de mere adfærdsorienterede, åbner det op for en bred portefølje af leverandører og partnere til projektet.

Læs mere

Læs mere om projektets målsætning her.