Energirigtig gadebelysning

Aarhus Vejbelysning

I 2014 søgte Aarhus kommune om støtte fra Europa-Kommissionens ELENA-fond for at lave en gennemgribende renovering af kommunens gadebelysning. CDEU forberedte processen og kontaktede KfW samt Kommunekredit, og det endte med et projekt, der løber fra 2015 til 2018.

Aarhus Kommune skal udskifte en stor del af kommunens eksisterende vejbelysningsarmaturer til nye, energibesparende lysarmaturer. De nye lysarmaturer skal bidrage til at reducere kommunens energiforbrug og CO2-udledning, og samtidig øge trafiksikkerheden og skabe tryghed for byens borgere i det offentlige rum.

Baggrunden for projektet er et effektivitetskrav fra EU i direktivet Eco-design-direktiv 2005/32/EC (Vejbelysning og kontorbelysning), som stiller krav om effektivitet til lyskilder. Formålet er at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen — herunder CO2-udledningen — fra lyskilder, belysningsarmaturer og elektriske komponenter beregnet til vej- og gadebelysning, samt at effektivisere belysning til brug i kontorer.

Kommunens vejbelysningsarmaturer består i dag af mange forskellige typer, hvor de lysarmaturer, der skal skiftes, hovedsageligt er kviksølvsarmaturer.

Projektet omfatter detailprojektering og udskiftning af cirka 27.000-30.000 vejbelysningsarmaturer, svarende til cirka halvdelen af kommunens samlede antal lysarmaturer. Herudover skal der udskiftes cirka 500 træmaster. Lysarmaturer og master, der skal udskiftes, er geografisk spredt ud på hele kommunen. Masterne til vejbelysning består, som lysarmaturerne, af mange forskellige typer.

Desuden skal der i et begrænset område tilbydes lysstyring. Lysstyring vil blive udbudt enten som option eller som et sideordnet bud.

Projektet skal gennemføres fra medio 2015 til medio 2018.

Projektet er støttet af ELENA-fonden i EU.

Udbuddet er annonceret i EU-tidende.