Forskning & Innovation - Horizon Europe

Danske Universiteter og MEP'er mødes om Horizon Europe

Danske Universiteter (DKUNI) og de danske universitets- og regionskontorer i Bruxelles (DAcoB) inviterede i juni de danske medlemmer af Europa-Parlamentet til møde om Kommissionens udspil til næste forsknings- og innovationsrammeprogram, Horizon Europe, der fra 2021-2027 efterfølger det nuværende Horizon 2020.

Flere danske medlemmer af Europa-Parlamentet sidder centralt placeret i udvalget for Industri, Teknologi, Forskning og Energi, som forhandler Kommissionens forslag på vegne af Europa-Parlamentet.

Sundhedsvidenskabelig dekan fra Aarhus Universitet Lars Bo Nielsen og forskningsdekan fra Danmarks Tekniske Universitet Katrine Krogh Andersen repræsenterede Danske Universiteter.

Visionen bag Horizon Europe

Visionen bag Horizon 2020 og Horizon Europe er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal bidrage til at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Med Horizon Europe introduceres en række clusters og herunder missioner, der skal forstærke effekten af fælles investeringer i at løse samfundsmæssige udfordringer og synliggøre vigtigheden af forskning og innovation.

Danske Universiteter: Europæisk samarbejde og ambitiøse budgetter skal sikre førerposition

Hovedbudskaberne fra universiteterne er, at europæisk samarbejde om finansiering af forskning er vigtig, hvis Europa og Danmark i fremtiden skal være med i den globale konkurrence om vækst og beskæftigelse. Lave succesrater i Horizon 2020 er et voksende problem, som fordrer et mere ambitiøst budget.

Den rette balance skal findes mellem støtte til grundforskning og virksomhedsstøtte tæt på markedet. Balancen skal også reflekteres i European Innovation Council. Innovation og virksomhedssamarbejde forbliver vigtigt, men det er afgørende at investere i grundforskning, for at sikre fremtidens videnbase, så der er basis for kommercialisering på længere sigt.

Excellence skal være afgørende kriterium for tildeling af midler

Horizon Europe skal have excellence som afgørende kriterium for tildeling af midler og må ikke udvandes af geografiske eller andre underkriterier. Flere internationale studier viser, at forskningsinvesteringer betaler sig mange gange, når excellence er kriteriet.

Kapacitetsopbygning bør ske i form af udveksling og tættere samarbejde mellem europæiske universiteter, som foreslået i Erasmus +. Kapacitetsopbygning er fremfor alt en national opgave, som de enkelte medlemslande må prioritere målrettet for at opnå større hjemtag i Horizon Europe.

Endeligt bør de udvalgte missioner være drevet af excellent forskning, være realistiske i forhold til budget og tidsramme samt bidrage til at skabe større og tydeligere effekt af den fælles europæiske indsats.

DKUNI og DAcoB afholder et fælles arrangement på Christiansborg 27. september i år, hvor Horizon Europe diskuteres med medlemmer af Folketinget.