CDEU med i EU-projekt

Everywhere International SMEs

CDEU er i perioden 2016-2022 partner i projektet Interreg Europe-projektet Everywhere International SMEs.

Formålet med projektet er at løfte indsatsen for, at små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i alle partnerregionerne kommer til at arbejde mere internationalt. På sigt er det meningen, at de gode løsninger, som projektet når frem til, også skal udbredes til resten af Europas regioner.

Den 10. september 2020 i Bruxelles deltog aktører fra seksten forskellige europæiske regioner for at høre nærmere om projektets konklusioner og for at blive klogere på, hvordan man bedst kan få endnu flere SMV’er til at internationalisere.

Se hele konferencen her:

Baggrund for EIS-projektet

Men hvorfor er det så, at SMV’er bør internationalisere mere?

Jo, det skal de, fordi flere rapporter viser en klar sammenhæng imellem SMV-internationalisering og SMV’ers evne til at øge omsætningen, skabe flere arbejdspladser, klare sig bedre igennem kriser, være mere innovative og have et mere positivt blik på fremtiden, hvad angår at skabe vækst og arbejdspladser – også lokalt. Så internationalt arbejde er på alle måder relevant.

Nærmere om partnerskabet i EIS-projektet

Everywhere International SMEs, eller EIS, er et Interreg Europe-projekt, som CDEU og Region Midtjylland startede som partnere i sammen med seks andre europæiske regioner. Da erhvervsfremmereformen kom i Danmark midt i projektet, overtog CDEU Region Midtjyllands opgaver i projektet.

De øvrige projektpartnere kommer fra England, Portugal, Italien, Kroatien, Irland og Polen.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og vækst
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse og VIA