EU for dig

Forskning og uddannelse

CDEU’s team for Forskning og Uddannelse: Fra venstre Lina Christensen, Elena Nielsen og Rikke Edsjö

Team Forskning og Uddannelse består af CDEU’s repræsentation for Aarhus Universitet og CDEU’s indsats på uddannelsesområdet for såvel VIA University College som for resten af det midtjyske uddannelseslandskab.

Cases

Her kan du læse om nogle af de cases og projekter på forsknings- og uddannelsesområdet, som vi har hjulpet frem mod succes:

Asmildkloster Landbrugsskole vil rekruttere unge landmænd sammen med hele Europa

Fra venstre Elena Nielsen, CDEU, samt Susanne Joel og Lars Møgelbjerg Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole.

Landbrugets image lider blandt de unge, og det skader rekrutteringen.

Det ved de hos Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, som via et nyt EU-projekt vil forsøge at gøre det mere attraktivt at gå ind i faget.

Og de står ikke alene: Hele 16 europæiske partnere har allerede meldt sig til at deltage i projektet.

Læs hele historien på linket her.

Prorektor for AU: 'Vi kan mere sammen'

Fra venstre CDEU’s forskningskonsulent Rikke Edsjö, prorektor ved AU Berit Eika samt CDEU’s forskningskonsulent Lina Christensen.

Prorektor Berit Eika fra Aarhus Universitet var i efteråret 2018 i Bruxelles til Nordic University Days. Her var ledelsesrepræsentanter fra 60 nordiske universiteter samlet.

CDEU var en af hovedkræfterne bag arrangementet, som var en stor succes, der blandt andet sikrede en stærkere, fælles stemme i debatten om det kommende EU-budget for forskning og innovation.

Vil bekæmpe elevers frafald fra uddannelser i nyt EU-projekt

Susanne Buch Nielsen, lektor ved VIA Holstebro

Alt for mange elever frafalder deres uddannelser, men nu har et nyt EU-projekt med VIA Holstebro i spidsen sat sig for at undersøge, hvordan eleverne bedre kan fastholdes.

EU synes så godt om idéen, at projektet i efteråret 2019 opnåede 2 mio. kr. i støtte – og CDEU har hjulpet hele vejen igennem.

Aarhus Universitets forskning på første parket i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er et af de allerbedste udstillingsvinduer på den europapolitiske scene. Dette gælder også, når forskning skal fremmes og forstås, så i november 2017 slog Aarhus Universitet i samarbejde med CDEU dørene op for en tværdisciplinær udstilling om antimikrobiel resistens.

Antimikrobiel resistens udgør idag en tikkende bombe ift. sundhed og miljø. Det vurderes faktisk, at vi i 2050 vil opleve flere dødsfald grundet resistens end grundet kræft.

Læs mere om udstillingen her. 

Puljer

Herunder kan du læse om nogle af de største EU-programmer inden for forskning og uddannelse.

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation, det største i EU’s historie. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 og har et budget på 592 milliarder kroner. Horizon 2020 yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

Du kan læse mere om Horizon 2020 i vores udvidede beskrivelse her.

Erasmus+programmet

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram, der giver mulighed for at ansøge om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter. Projekterne har til formål at udvikle kultur og læring. Programmet har eksisteret i mere end 30 år og har sendt millioner af studerende på udveksling samt fostret et imponerende antal europæiske projekter.

I det flerårige finansielle rammeprogram for EU, som dækker perioden 2014-2020, er der afsat 15 mia. euro til Erasmus+programmet. Men der er en forventning om, at den ramme vil blive hævet i den kommende programperiode, som vil dække perioden 2021-2027. Det vil give endnu bedre muligheder for støtte til midtjyske aktører, der gerne vil arbejde på europæisk plan med mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber.

Læs meget mere om Erasmus+ her

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse, VIA og erhverv
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning, Aarhus Universitet og grøn omstilling