Forskning

Aarhus Universitet

CDEU har siden kontorets start haft et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, AU, som i 2017 trådte ind i ejerkredsen bag kontoret.

CDEU har siden kontorets start haft et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, AU, som i 2017 trådte ind i ejerkredsen bag kontoret.

AU arbejder for at være et toneangivende, globalt orienteret universitet med højeste kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen. I kraft af sin størrelse og faglige tyngde som et forskningsintensivt universitet har AU stor gennemslagskraft på tværs af hele fagspektret – lokalt, nationalt og globalt.

CDEU arbejder overordnet set for at understøtte AU’s hjemtag af europæiske forskningsmidler. Et månedligt nyhedsbrev formidler trends, aktiviteter og processer inden for forskning, uddannelse og innovation på europæisk plan samt videreformidler information om events, konferencer o.l. Derudover udføres en række aktiviteter, som skræddersyes de konkrete behov. Eksempelvis strategisk interessevaretagelse på den europæiske forskningspolitiske dagsorden eller et konkret område, hvor AU har særlige interesser, for at påvirke et felt politisk og forskningsmæssigt.

CDEU indgår i en række formelle og uformelle netværk i Bruxelles og bruger disse netværk aktivt til at indhente viden og sikre indflydelse. Vi kan hjælpe med at identificere relevante beslutningstagere i EU’s institutioner, sammensætte program for studieture og uddannelsesdage, og skabe synlighed om AU’s styrkepositioner for at fremme en konkret dagsorden, se eksempel her og her.

CDEU arbejder i forlængelse af AU’s forskningsstøtteenhed og denne tætte opkobling bidrager til at sikre hele værdikæden i forhold til AU’s forskere. Forskere, der ønsker hjælp fra Bruxelles, opfordres til at starte hos AU’s forskningsstøtteenhed.

Læs mere om CDEU’s arbejde for AU her.

AU har adgang via CDEU adgang til mødelokaler, arbejdspladser og gratis overnatning i gæstehuset i Bruxelles.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet direkte hver måned, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til lc@centraldenmark.eu

Herunder kan du finde vores nyhedsbreve på forskningsområdet:

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning, Aarhus Universitet og grøn omstilling