Forskning og innovation

Horizon 2020: Generelt

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation, det største i EU’s historie. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 og har et budget på 592 milliarder kroner. Horizon 2020 yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

Visionen bag Horizon 2020 er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal bidrage til at skabe vækst og jobs i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor.

Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

Hvem kan opnå støtte?

Horizon 2020 er for alle innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO’er m.fl., der igennem projekter kan være med til at løfte den europæiske konkurrenceevne.

Programmet giver også mulighed for samarbejde med partnere uden for EU’s grænser, dog under særlige regler, som fremgår af det relevante arbejdsprogram.

Midlerne i Horizon 2020 uddeles i åben konkurrence, og pengene går dermed til de mest innovative idéer, den bedste forskning og de stærkeste konsortier.

De fleste EU-støttede projekter er forskningsprojekter med mindst 3 deltagende partnere fra forskellige lande (EU-lande eller associerede lande).

Det er også muligt at søge støtte individuelt som forsker, som team eller organisation, hvor minimumskravet er én juridisk enhed med base i et EU-land eller associeret land.

Strukturen i Horizon 2020

Programmet er organiseret omkring tre søjler, som samler forskning og innovation under følgende overskrifter:

  • Videnskabelig topkvalitet
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Hver søjle rummer en række delprogrammer, som hver især har fokus på et særligt indsatsområde, f.eks. bioøkonomi, sundhed, innovation i SMV´er og forskermobilitet.

Fordelingen af midlerne i de enkelte delprogrammer beskrives i såkaldte arbejdsprogrammer, som du kan finde her.

Vurderingskriterier i Horizon 2020

Ansøgninger til indkaldelser under Horizon 2020 bliver vurderet med op til 5 point for tre kriterier: Excellence, Impact og Implementation. Som udgangspunkt bliver alle tre kriterier vægtet lige højt og hvert kriterie skal opnå mindst tre point, mens det samlede pointtal skal være 10 eller mere, for at opnå støtte. Hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan vægtningen dog ændres. I ERC f.eks. tæller udelukkende Excellence-kriteriet, mens der i SMV-projekter lægges større vægt på Impact-kriteriet. Afvigelser fra disse regler vil altid fremgå klart af arbejdsprogrammet.

  1. Excellence-kriteriet vurderer den videnskabelige eller teknologiske kvalitet i ansøgningen. I hvilken grad er det ambitiøst, har innovationspotentiale og hvordan vil projektet løfte sig ud over state-of-the-art?
  2. Impact-kriteriet vurderer den forventede effekt af projektet på samfundet som helhed eller på en bestemt målgruppe. Har projektet innovationspotentiale? Er der en klar plan for udnyttelse og/eller formidling af resultaterne?
  3. Implementation-kriteriet vurderer kvaliteten af projektgennemførelsen, bl.a. kvaliteten af projektdeltagerne og projektledelsen. Er der taget højde for hændelser, der kan bringe projektet i fare? Er projektplanlægningen hensigtsmæssig og realistisk?

Situationer opstår, hvor flere projekter opnår samme høje pointsum, men hvor der ikke er midler nok til, at alle projekterne kan finansieres. Her laver ekspertpanelerne en prioritering af projekter efter visse retningslinjer. Den fulde beskrivelse af evalueringskriterierne findes her.

Nogle projekter vurderes i forhold til Technology Readiness Level (TRL). Via dette link finder du en oversigt, der giver dybere indsigt i Kommissionens definitioner.

Opslag/Calls

Europa-Kommissionen offentliggør årligt de konkrete emner i de forskellige delprogrammer, som de efterlyser projektforslag om og giver støtte til gennem Horizon 2020.

Du kan finde opslagene via Participants Portal her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning, Aarhus Universitet og grøn omstilling
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet