Har du kridtet skoene til europæisk kultursamarbejde?

Genvej til Europa

Genvej til Europa

Har du kridtet skoene til europæisk kultursamarbejde?

Kultur beriger, kultur inspirerer. Kultur binder sammen på tværs af genrer og på tværs af grænser. Kultur skaber identitet og vækst, udvikling og indsigt.

I Midtjylland har kulturen fået en særlig ramme, en europæisk ramme, der er med til at løfte, inspirere og berige europæiske samarbejder, netværk, inspiration og udvikling. Rammen hedder Genvej til Europa.

Genvej til Europa byder op til dans på tværs af grænser. Har du som kulturorganisation eller kulturmedarbejder lyst til at være med, byder vi dig inden for og tager dig med på rejser, der fører dig steder hen, du ikke kendte til på forhånd.

Genvej til Europa hjælper midtjysk kulturarbejde

Genvej til Europa giver dig mulighed for at bevæge dig ud i det europæiske rum i et tempo, der passer dig. Bag Genvej til Europa står aktører med erfaring i europæisk samarbejde – vi byder ind med viden, kompetencer og kapacitet, som du som kulturaktør kan få brug for, når du gerne vil i gang med samarbejde på tværs af grænser. Herunder at søge midler til projekter i europæiske og nordiske puljer.

Genvej til Europa er et samarbejde mellem Region Midtjylland og Central Denmark EU Office, der skal give kulturaktører og kulturkonsulenter mulighed for at arbejde europæisk. Målet er at gøre midtjyske kulturinstitutioner attraktive overfor europæiske partner for at kunne løfte Region Midtjylland som en anerkendt, dynamisk og europæisk kulturregion.

Genvej til Europa er en del af arven efter Aarhus 2017, og derfor arbejder Genvej til Europa sammen med det tværregionale kultursamarbejde, Europæisk Kulturregion, for at realisere kommunernes og regionens kulturpolitikker på det europæiske område.

Få et europæisk mindset

Genvej til Europa benytter forskellige processer, som afhænger af, hvad du som kulturorganisation gerne vil. Hvis du ønsker at søge midler til et projekt, vil vi se på din projektidés europæiske potentiale, vurdere mulige puljer sat op imod din organisations kapacitet og den tidshorisont, du har. Hvis vi skønner, at ideen har et europæisk potentiale, og at der findes en relevant pulje, kan vi hjælpe dig med at finde samarbejdspartnere og få udfoldet projektideen, så den kan blive til en ansøgning.

Hvis du ønsker inspiration og viden, har du mulighed for at deltage i workshops og studieture, arrangeret af Genvej til Europa. Hvis du gerne vil opbygge et europæisk netværk af gode samarbejdspartnere, kan vi sætte dig i kontakt med organisationer og personer, som kunne være et første skridt til en ny samarbejdsflade.

Vi har udviklet en række aktiviteter i samarbejde med midtjyske kulturkonsulenter og -aktører, som henvender sig specifikt til projektaktører i kulturorganisationer samt kulturchefer og -konsulenter i midtjyske kommuner og region. Nogle af disse aktiviteter er blandt andet skriveworkshops, studieture, jobudveksling, dialog- og pitchingmøder samt ansøgningsfeedback, som du vil kunne benytte dig af.

Om Genvej til Europa

Genvej til Europa er støttet af Region Midtjylland med det formål at skabe europæisk udsyn hos midtjyske kulturorganisationer. Indsatsen har eksisteret siden 2014.

I arbejdsgruppen bag Genvej til Europa sidder repræsentanter for Region Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og midtjyske kommuner.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og turisme
Lone Leth Larsen
International kulturrådgiver