God historie

Frederik Freund på kompetenceudvikling i Bruxelles

12. oktober 2022

CDEU samarbejder tæt med uddannelsesteamet i Regional Udvikling, Region Midtjylland, og nu er udviklingskonsulent Frederik Freund taget på tre dages kompetenceudvikling hos os i Bruxelles. Han er kommet for blive endnu klogere på EU, og så håber han at finde god inspiration til eventuelle nye uddannelsesprojekter inden for områder, som det kunne være spændende at arbejde med i EU-regi.

Frederik Freund sammen med CDEU’s uddannelsesteam, fra venstre Julie Sand Jørgensen og Elena Nielsen

Langtfra kun en midtjysk udfordring

I sin State of the Union-tale tilbage i september udnævnte Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen år 2023 som European Year of Skills, og det handler blandt andet om efter- og videreuddannelse samt om at få sikret nok arbejdskraft til Europas mange virksomheder over de kommende år.

Talen blev derfor også vendt mandag den 10. oktober, da Frederik Freund blev budt velkommen til sine tre dage på CDEU af Julie Sand Jørgensen og Elena Nielsen fra vores uddannelsesteam. For når EU gør ’skills’ til en prioritet, giver det ekstra gode muligheder for at samarbejde europæisk på et område, som også Frederik Freund finder vigtigt:

  • Vi kommer i fremtiden til at mangle mange tusind med en faglært uddannelse, og det er jo en problemstilling, der går igen i hele Europa. Det er derfor også et af de områder, som jeg tænker kunne være spændende at arbejde med i EU-regi, så jeg vil gerne lære mere om, hvad der kunne være af muligheder inden for det, mens jeg er her, fortæller Frederik Freund.

Det er en af grundene til, at han har taget tre dage ud af kalenderen for at tilbringe dem i Bruxelles. Et andet emne, han gerne vil se nærmere på EU-projektmuligheder indenfor, er udfordringen med unge, der står uden for såvel uddannelse som jobmarkedet.

Vi kommer i fremtiden til at mangle mange tusind med en faglært uddannelse, og det er jo en problemstilling, der går igen i hele Europa. Det er derfor også et af de områder, som jeg tænker kunne være spændende at arbejde med i EU-regi – Frederik Freund, udviklingskonsulent, Region Midtjylland

Billede fra det første partnermøde i projektet DIGI-LINGO

Europæiske projekter kan noget særligt

Han ved nemlig, at EU-projekter kan noget særligt: Lige nu er han bl.a. projektleder på EU-projektet DIGI-LINGO, som vil gøre op med den kedelige udvikling, at færre og færre unge vælger at lære fremmedsprog. Projektet vil integrere virtuel udveksling og digitale værktøjer for at gøre sprogundervisningen mere spændende og relevant for eleverne, og i projektet er der fire europæiske partnere med:

  • Ved at samarbejde om tingene kan man både blive klogere på, hvordan man gør i andre lande, og om der måske skulle være nogle gode tiltag, som man selv kan benytte sig af. Samtidig giver det også rigtig meget at samarbejde om tingene og få nogle andre vinkler på, hvordan man selv kunne arbejde, lyder det fra Frederik Freund.

Ved at samarbejde om tingene kan man både blive klogere på, hvordan man gør i andre lande, og om der måske skulle være nogle gode tiltag, som man selv kan benytte sig af. Samtidig giver det også rigtig meget at samarbejde om tingene og få nogle andre vinkler på, hvordan man selv kunne arbejde – Frederik Freund, udviklingskonsulent, Region Midtjylland

Vil tættere på både CDEU og arbejdet i EU

Under dagene i Bruxelles skal Frederik Freund blandt andet mødes med Pernille Skou Brønner Andersen, som er kultur- og uddannelsesattaché ved Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union, og deltage i European Week of Regions and Cities – og så skal han i det hele taget tættere på både CDEU og arbejdet i EU:

  • I ens daglige arbejde kan EU og alt det spændende arbejde, der laves hernede i Bruxelles, hurtigt komme til at virke fjernt. Derfor er det også en glimrende mulighed at komme herned og opleve maskineriet på egen hånd, slutter Frederik Freund.
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA