Partnersøgninger

Har din organisation erfaring med grøn energi og Smart Cities?

16. februar 2018

En SMV fra Bosnien og Hercegovina søger partnere til et projekt under Horizon 2020. Projektets formål er at muliggøre skiftet til bæredygtig energi ved at øge integreringen af energisystemer samt den bæredygtige energis ydelsesniveau. Virksomheden er specialiseret i bæredygtig energi, klima og miljø og søger partnere med ekspertise på samme område. 

Partnerne skal indgå i projektet for at hjælpe med udviklingen af strategier og tilgange til at skabe innovative løsninger for positive energikvarterer/distrikter, implementere de foreslåede innovative løsninger i Lighthouse Cities samt planlægge implementeringen af de foreslåede løsninger i Follower Cities. 

Positive energikvarterer/distrikter består af et antal bygninger, der aktivt håndterer deres energiforbrug og skaber et flow mellem bygningerne selv og det bredere energisystem, og har derfor en positiv energibalance på årsbasis. For at opnå dette, bruger de positive energikvarterer/distrikter både avanceret brændstof, vedvarende energikilder, lokal lagring, smart energy grids og anden banebrydende og innovativ energi.  

Læs hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge? 

Både offentlige institutioner og myndigheder, SMV’er, universiteter, NGO’er og forsknings- og udviklingsinstitutioner kan søge. Partnerne skal have tidligere erfaring med at forberede og implementere projekter under Horizon 2020. Partnerne skal have viden om et eller flere af følgende emner: 

  1. Smart Cities 
  2. Energieffektivitet 
  3. Positive energikvarterer/distrikter 
  4. Lighthouse Cities 

Budget 

Det forventede budget er 15 mio. EUR.  

Frist 

Fristen for interessetilkendegivelse er den 23. februar 2018. Ansøgningsfristen er den 5. april 2018.  

Mere information 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.    

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning og Aarhus Universitet
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed