Partnersøgninger

Hollandsk virksomhed søger dansk partner inden for mikroteknologi

16. februar 2018

En hollandsk virksomhed søger partnere til et projekt inden for mikroteknologi. Virksomheden bygger en ny type petriskål ved hjælp af mikroteknologi og -ingeniørskab, som vil skabe mulighed for gradienter i X- og Y-aksen, eksempelvis to forskellige antibiotika eller næringsstoffer. Det gør det muligt at teste kombinationen af mange forskellige betingelser på én gang. Petriskålen forventes at kunne anvendes inden for økologi, belastningsforbedring, bekæmpelse af antibiotikaresistens, toksicitet og komplekse mikrobielle processer, såsom gutmikrobiotisk sundhed.  

Virksomheden søger nu en dansk SMV-partner, fx en slutbruger eller en form for billeddannelses- eller detekteringsmetode. Projektet forventes at forløbe over tre år og består pt. af en hollandsk, en fransk og en tysk SMV samt Danmarks Tekniske Universitet.  

Læs hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge? 

Der søges efter SMV’er i mikrobiologi eller -ingeniørsektoren. 

Budget 

Budgettet er endnu ikke fastlagt.  

Frist 

Fristen for ansøgning er den 1. marts 2018. 

Mere information 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office 

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og grøn omstilling
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet