Puljer

IKT

Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) anses for at være en nøgleteknologi til at øge Europas konkurrenceevne og forbedre de europæiske borgeres hverdag i den stadigt mere digitale verdensøkonomi. I forlængelse af Lissabonstrategien blev det digitale indre marked for alvor sat på dagsordenen som et flagskibsinitiativ under Europa 2020-strategien. Det digitale indre marked er udpeget som en prioritet under Juncker-Kommissionen og understreger den centrale rolle, som brugen af IKT skal spille, hvis EU ønsker at nå sine målsætninger for 2020.

Læs mere om:

Du kan se hele Horizon 2020-arbejdsprogrammet for IKT her.

H2020: Informations- og kommunikationsteknologier

Digitale teknologier understøtter innovation og øger EU’s konkurrenceevne over en bred vifte af markedssektorer. Denne del af Horizon 2020 beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologi i bred forstand og dækker alt fra centrale støtteteknologier til netværksteknologier, robotteknologi mv.