Puljer

Energi

EU har fortsat en ambitiøs dagsorden på det energipolitiske område, senest ved etableringen af energiunionen. De europæiske målsætninger på energiområdet er formuleret i:

Desuden er der formuleret politikker inden for energieffektivitet og vedvarende energi samt CO2-udledning, som du kan orientere dig i på denne hjemmesides underpunkter.

Du kan se hele Horizon 2020-støtteprogrammet for energi her.

H2020: Energieffektivitet

I 2016 og 2017 fokuserer EU på fire områder, hvor der skal ske ændringer i retning af større effektivitet, hvis EU’s målsætninger for 2020, 2030 og 2050 skal nås. Områderne er opvarmning/køling, forbrugeradfærd, energiforbrug i bygninger, energiforbrug i industrien, serviceerhvervene og produktionen. Ud over disse fire områder kan EU som en del af Horizon 2020-programmet yde projektstøtte i form af lån og tilskud i forbindelse med store investeringer i energieffektivitet, hvilket udgør et femte område.

Du kan danne dig et overordnet billede af EU’s politik indenfor energieffektivitet ved at læse her.

arbejdsprogrammet kan du læse om de forskellige elementer af ordningen her:

På Participants Portal kan du se, hvilke ansøgningsrunder der er åbne. Der kan søges på to måder. Du kan enten søge tematisk ved f.eks. at skrive ”energy efficiency” eller søge på emnekoderne, som de fremgår i arbejdsprogrammets emneoverskrifter. En emnekode kunne f.eks. være ” EE-04-2016”, der stammer fra emneoverskriften ” EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy”.

Du kan også se Horizon 2020’s guide her.

H2020: Produktion og anvendelse af vedvarende energi

Vedvarende energi er forbundet med EU’s målsætninger om at mindske CO2-udslippet og om at øge brugen af VE til 20% i 2020 og 27% i 2030. I perioden 2016-2017 fokuserer EU på, hvordan el-nettet kan komme til at spille en mere central rolle i det forventede større forbrug af el. Dette efterstræbes igennem udbredelsen af el-biler og i skabelsen af større fleksibilitet i brugen af VE. Der fokuseres derfor på f.eks. teknologiudvikling, smart grid infrastruktur, lavemissionsøkonomi og nye forretningsmodeller.

Du kan læse om EU’s politik inden for vedvarende energi her.

arbejdsprogrammet kan du læse om de forskellige projektemner der gives støtte til. De er rubriceret i overordnede kategorier, som der er linket til nedenunder:

På Participants Portal kan du se, hvilke ansøgningsrunder der er åbne. Der kan søges på to måder. Du kan enten søge tematisk ved f.eks. at skrive ”renewable” eller søge på emnekoderne som de fremgår i arbejdsprogrammets emneoverskrifter. En emnekode kunne f.eks. være ”LCE-06-2017”, der stammer fra emneoverskriften ”LCE-06-2017: New knowledge and technologies”.

Du kan også se Horizon 2020’s guide her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed