Puljer

Erhverv

 

Foruden nedenstående støttemuligheder, er det muligt at søge støtte til erhvervsprojekter gennem Interreg-programmerne. Du kan læse mere om Interreg-programmerne her.

EU-støtte til virksomheder

Der er mange muligheder for virksomheder i EU-systemet. Eksempelvis udbetaler EU i perioden 2014-2020 ca. 20 mia. kr i projektstøtte til SMV’er via forskning-og innovationsprogrammet Horizon 2020. For at sikre at de mest innovative og kvalificerede midtjyske virksomheder ikke går glip af potentielle penge og partnerskaber i EU, hjælper CDEU i samarbejde med de midtjyske erhvervsfremmeaktører med at søge EU-støtte.

Du kan læse mere om de relevante støtteordninger herunder eller se vores pixiudgave her:

H2020: SMV-instrumentet – Vilde ideer hurtigt på markedet

H2020: Forskningstunge projekter – Indgå strategiske partnerskaber med topuniversiteter i EU

Eurostars – Udviklingstunge forretningsideer gøres markedsklare

H2020 – Fast Track to Innovation (FTI)

Horizon 2020: Demonstrations-projekter

H2020: Europæisk Erhvervs-ph.d. (EID) – Udenlandsk forsker til virksomheden

Adgang til risikovillig kapital

EU understøtter virksomheders adgang til risikovillig kapital gennem forskellige finansielle instrumenter, som lån, lånegarantier (risk sharing) og investering (equity). Dette administreres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) og finansieres både gennem COSME og H2020. Alle de finansielle instrumenter går gennem et finansielt mellemled, såsom en bank, en venture fond eller Vækstfonden. Interesserede virksomheder skal derfor henvende sig til disse mellemled.

Se listen over danske banker, der tilbyder lån understøttet af EU her.

Se listen over banker, fonde og venturefonde, der investere EU’s penge i danske virksomheder her.

Læs mere om, hvordan H2020 understøtter adgangen til risikovillig kapital her.

Læs mere om, hvordan COSME understøtter adgangen til risikovillig kapital her

COSME: Klynger

EU’s program til understøttelse af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne (COSME) støtter primært projekter til at forbedre rammevilkårene. COSME støtter derfor udviklingen af bedre ledelse og service til SMV’er i klynger (Cluster excellence) samt netværk mellem europæiske klynger og klynger uden for EU (Cluster Internationalisation).

Læs alle indkaldelser på området i arbejdsprogrammet, som du finder her, eller se hvilke ansøgningsrunder, der er åbne i COSME nu her.

Der er også nogle støttemuligheder for klynger i H2020. Søg på ”Cluster” på H2020 – participant portal.

H2020: Innovation i SMV’er

Formålet med denne del af Horizon-programmet er at optimere forskning, udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV’er), herunder oprettelse og fremme af en række supporttjenester. Målet er at styrke innovationen i SMV’er og skabe værdi på markedet og/eller i samfundet. Det Europæiske SMV-instrumentet hører under denne del af Horizon, selvom prioriteterne i instrumentet hentes fra de samfundsmæssige udfordringer og industrielt lederskab. Derudover støttes innovation-support af meget forskelligartet karakter, hvoraf nogle er forbeholdt nationale kontaktpunkter, mens andre er mere åbne for konkurrence.

Læs alle indkaldelser på området her, eller se de åbne indkaldelser her.

H2020: Lederskab for industriteknologier

Denne del af Horizon-programmet skal øge EU’s konkurrenceevne ved at understøtte ny og banebrydende teknologi inden for IKT, nanoteknologi, bioteknologi, avanceret produktion og rumteknologi. Der støttes således aktiviteter med et klart markedsperspektiv og flere aktiviteter vil også blive gennemført i offentlig-private samarbejdsprojekter (PPP), hvor industrien selv betaler store dele af udgifterne. Temaerne inden for PPP er: Factories of the Future, Energy-efficient Buildings, Sustainable Process Industries, Future Internet, Robotics, Photonics, High Performance Computing og Green Vehicles.

Læs alle indkaldelser på området her, eller se de indkaldelser, der er åbne nu her.

H2020: Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi

Denne del af forsknings- og innovationsprogrammet dækker flere forskellige industrielle teknologier, der anses som afgørende for fremtidig vækst i Europa. Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi (ikke pharma) skal således implementeres på nye måder i industrien med nye produktionsprocesser og evt. nye forretningsmodeller til følge. Under denne overskrift ligger også støtte til offentlig-private samarbejdsprojekter (PPP).

Læs alle indkaldelser på området her, eller se de indkaldelser, der er åbne lige nu inden for de nedenstående områder her

H2020: Rummet

Rumforskningen er blevet en del af det generelle forskningsprogram, hvilket betyder at projekter er underlagt de samme regler, som resten af forskningsprogrammet, samt at rumteknologiprojekter også skal understøtte forskningsprogrammets gennerelle politik om innovation og samfundsmæssige udfordringer.

Det meste af støtten har som overordnet mål at understøtte konkurrenceevnen af den europæiske rumsektor, og derudover skal rumteknologi bruges til at løfte klimaudfordringer. I modsætning til teknologier som IKT og nano, findes der ikke mange henvisninger til rumteknologi i andre dele af H2020, så helt integreret i H2020 er rumforskningen stadig ikke. GALILEO-programmet fylder stadig en del, og der er også penge til udforskning af rummet, astrofysik og opretholdelse af liv i rummet.

Læs alle indkaldelser på området her, eller se de indkaldelser der er åbne nu her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv, uddannelse og grøn omstilling