Puljer

Fødevarer og bioøkonomi

Tilbage i 2010 etablerede EU en samlet strategi for fødevaresikkerhed, ernæring og bæredygtigt landbrug, hvorved områderne blev opprioriteret. Fokusområdet i H2020 er skabelsen af resilient primær fødevareproduktion. EU arbejder med denne indsats på både nationalt og regionalt plan.

”Blå vækst” dækker over et bredt spektrum af vækstskabende aktiviteter, der relaterer sig til havenes ressourcer. Der er et stort uforløst vækstpotentiale på området, men også store udfordringer der skal overkommes. EU har derfor udviklet en langsigtet ”blå vækst”-strategi på området, hvor skabelse af bæredygtig vækst i den marine og maritime sektor understøttes.

Bioøkonomien anses for at være en kernekomponent i sikringen af EU’s råstofselvforsyning og skabelsen af bæredygtig vækst, som lever op til Unionens klima- og miljømålsætninger. EU har derfor designet en bioøkonomistrategi, der skal omsætte idealer til handling. Strategiens hovedformål er at integrere den eksisterende policy-tilgang på området og gøre det muligt for Europa at blive førende på markedet for bioøkonomiske løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer.

På fødevare- og bioøkonomiområderne er de europæiske målsætninger formuleret i:

H2020: Europæisk bioøkonomi og biobaseret innovation

”’Bioøkonomi’ er blevet mainstream” udtalte den forhenværende kommissær Máire Geoghegan-Quinn, hvilket understreger EU’s ambitionsniveau på området. Kort sagt efterstræber EU flere investeringer inden for forskning og innovation i f.eks. biobaserede produkter og processer og udskiftning af fossile råstoffer med biobaserede bæredygtige ressourcer til brug i industrien og for økonomien som helhed.

H2020: Bæredygtig fødevaresikkerhed

Med en voksende række af udfordringer rettet mod fødevaresikkerhed, fødevareforsyning og bæredygtig fødevareproduktion har EU nedsat en række målsætninger på dette område for at overkomme disse. Forskning og innovation anses som vitale midler til at nå målsætningerne, og der er gode tilskudsmuligheder til projekter af denne karakter.

H2020: Blå vækst

Inden for blå vækst er det muligt at søge tilskud til primært forskningsprojekter, der sigter på vækstskabelse inden for de maritime og marine områder. Det gælder f.eks. havenes økosystemer mht. udnyttelse og konsekvenser af klimaforandringerne.