Puljer

Inklusion og refleksive samfund

I 2011 havde godt 80 millioner mennesker i Europa risiko for at blive ramt af fattigdom. Et stort antal unge — som vores fremtid afhænger af — er ikke under uddannelse, i arbejde eller i efteruddannelse. Dette er bare to eksempler på udfordringer, som truer Europas fremtid og mennesker i store dele af samfundet. Forskning og innovation kan hjælpe, og derfor finansierer Horizon 2020 forskning inden for nye strategier og ledelsesstrukturer til at afhjælpe den eksisterende økonomiske ustabilitet og sikre, at Europa er modstandsdygtig over for kommende kriser, demografiske ændringer og migrationsmønstre.

Det nuværende arbejdsprogram adresserer fire store udfordringer, som EU i øjeblikket står over for:

  • Økonomisk fremgang og inklusiv og bæredygtig langsigtet vækst
  • Mindske uligheder i Europa
  • Europa i en global verden
  • En bedre forståelse af Europas kulturelle og sociale mangfoldighed

Du kan se hele Horizon 2020-støtteprogrammet for inkluderende og refleksive samfund her.

H2020: Vækst og inklusion

For at få EU ud af den økonomiske krise, er der behov for at finde uudnyttede kilder til vækst og beskæftigelse. EU fokuserer på samskabelse som en måde at skabe vækst, integration og inklusion. Det handler om at engagere borgere, brugere, den akademiske verden, arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder, virksomheder, kreative…

H2020: Bekæmpe uligheder og fremme retfærdighed

Nye former for ulighed er opstået i kølvandet på den økonomiske og finansielle krise. Det gælder fx indkomst- og formueulighed, ulighed i adgangen til domstolene eller det politiske liv, ulighed i køn osv. For at bekæmpe disse uligheder og skabe et mere inkluderende og forenet Europa er der behov for…

H2020: Europa i en global verden

Det globale miljø, som EU opererer i, er i konstant udvikling. For bedre at forudse og adressere udfordringer, er det vigtigt at maksimere EU’s gennemslagskraft i globale anliggender. Dette kan bl.a. gøres ved at forbedre sammenhængen mellem medlemsstaterne, EU’s udenrigspolitiske mål og instrumenter.

H2020: Forståelse af Europa – fremme af det offentlige og kulturelle rum

Europa er karakteriseret ved kulturel og social mangfoldighed. En bedre forståelse af Europas sociale og kulturelle arv er derfor en ufravigelig betingelse for at forberede og forme fremtiden og dermed fremme reflekterende samfund i Europa. Der er særligt fokus på den rolle, teknologien kan spille for at fremme det.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse