Puljer

Kultur, kreativitet og medier

Et Kreativt Europa er EU´s program for kultur, som har et særskilt delprogram for litterære oversættelsesprojekter og den audiovisuelle sektor, men der arbejdes også med kulturaspekter i andre EU-programmer som fx Erasmus+, Europa for Borgerne og Interreg.

Et kreativt Europa: Kultur

Et kreativt Europa samler de to gamle tilskudspuljer, Kultur og MEDIA, og føjer et nyt til: lånefacilitet for kulturelle og kreative virksomheder. Det følgende handler om kulturdelen – for en beskrivelse af mulighederne for udvikling af audiovisuelle produkter og for den audiovisuelle sektor, gå til artiklen Et kreativt Europa – MEDIA.

Et kreativt Europa: MEDIA

MEDIA er den audiovisuelle sektors særlige program. Under MEDIA kan der opnås tilskud til udvikling, distribution og fremme af film og audiovisuelle produkter, og til kompetenceudvikling af professionelle inden for den audiovisuelle sektor. Aktører kan også opnå tilskud til at komme ud på nye markeder. Under MEDIA findes der en lang række underprogrammer. Et link til Europa-Kommissionens mere detaljerede beskrivelse af aktionen er lagt ind under hver titel.

Europa for Borgerne 2014-2020

Europe for Citizens eller Europa for Borgerne 2014-2020 er opfølgningen på puljen af samme navn fra perioden 2007-13. Europa for Borgerne støtter blandt venskabsbysamarbejder (bypartnerskaber) og initiativer, der handler om at sikre en fælles europæisk erindring om store skelsættende begivenheder eller perioder i nyere europæisk historie.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse