Et kreativt Europa

Media

MEDIA er den audiovisuelle sektors særlige program. Under MEDIA kan der opnås tilskud til udvikling, distribution og fremme af film og audiovisuelle produkter, og til kompetenceudvikling af professionelle inden for den audiovisuelle sektor. Aktører kan også opnå tilskud til at komme ud på nye markeder.

Under MEDIA findes der en lang række underprogrammer. Et link til Europa-Kommissionens mere detaljerede beskrivelse af aktionen er lagt ind under hver titel.

Hvem kan søge tilskud?

MEDIA er generelt set åbent for europæiske virksomheder, organisationer, foreninger, fonde, kommuner, m.v. inden for den audiovisuelle sektor, som hører hjemme i de lande, der deltager i MEDIA, og som er ejet direkte eller med størsteparten af personer fra de lande.

Lande, der deltager i MEDIA er, foruden EU’s medlemslande, lande, der har søgt om medlemskab; lande der er med i det Europæiske Økonomiske Samarbejde (fx Norge og Lichtenstein); Schweiz og lande, der er dækket af EU’s naboskabspolitik (lande øst og syd for EU).

Tilskud

Tilskud gives enten i form af ’lump sum’, der beregnes ud fra bestemte given kriterier, og som ikke forudsætter et detaljeret budget, eller som et ’grant’, hvis størrelse afhænger af den enkelte aktion.

Der vil altid være medfinansiering forbundet med projekter under MEDIA, og tilskuddet dækker generelt mellem 50 % og 80 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne for de enkelte aktionsformer under MEDIA kan findes på denne side. Her er der også link til vejledninger til de enkelte aktionsformer.

Yderligere information

En generel introduktion til Et kreativt Europa kan findes på programmets egen hjemmeside.

Yderligere oplysninger om MEDIA og de forskellige aktionsformer kan findes på Europa-Kommissionens side for MEDIA-delprogrammet.

Information om EU’s kulturpolitik, m.v. kan findes på Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur’s hjemmeside.

For yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.