Puljer

Sundhed

Sundhedsstrategien ”Together for Health” danner sammen med Europe 2020-strategien rammen EU’s sundhedspolitiske politikker, der skal være med til at sikre bedre sundhed for alle. Det skal ske ved at understøtte de nationale tiltag gennem investeringer i sundhed og koordinerede indsatser.

Læs mere om:

H2020: Personificering af sundhed og omsorg

Fokus på at tilpasse sundhed og omsorg til den enkelte skal ses i sammenhæng med Europas demografiske udvikling, hvor antallet af ældre stiger kraftigt i de kommende år. Stigningen i kroniske sygdomme og sundhedsmæssige konsekvenser af den økonomiske krise, betyder også at sundhedsulighed og økonomisk bæredygtighed er vigtige temaer i…

H2020: Koordinationsaktiviteter

Koordineringsaktiviteterne inden for sundhed handler om at skabe netværk og koordinering inden for brede prioriteter og understøtte europæiske initiativer på sundhedsområdet. Der er således støtte til det europæiske innovationspartnerskab på sundhed og aktiv aldring samt til Global Alliance for Chronic disease. Derudover støttes der en del European Research Area Network (ERA-NET).

Health for growth: Folkesundhedsprogrammet 2014-2020

EU’s 3. folkesundhedsprogram har som overordnede mål at mindske sundhedsulighed, fremme sundhedsinnovation samt øge den økonomiske bæredygtighed af sundhedssystemer. Dette skal gøres ved at fokusere på aktuelle sundhedsproblemstillinger på tværs af medlemslandene samt ved at understøtte samarbejde mellem landene.

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank understøtter gennem sine investeringer Europas politik på sundhedsområdet. Det gælder eksempelvis sundhedsservices, innovation og infrastruktur i form af hospitalsbyggerier.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet