Puljer

Turisme

Turisme var den sektor, som var mest modstandsdygtig over for den økonomiske krise i 2008. EU´s turismeindsats har til hensigt at sætte fokus på mulighederne for at skabe vækst og beskæftigelse i turismesektoren bl.a. ved at tiltrække investeringer, gøre virksomheder mere konkurrencedygtige og skabe bedre uddannelse af turismeaktører.

Tilskudsprogrammer inden for turisme

Turisme har ikke et selvstændigt tilskudsprogram, men turisme indgår som en del af det virksomhedsrettede COSME-program som står for Competitiveness of Enterprises and SMEs. Samtidig kan turisme indgå som initiativ i en lang række af tilskudsprogrammer som f.eks. Erasmus+, URBACT og Interreg. Nedenfor får du et udpluk af de mest anvendte tilskudspuljer inden for turisme:

COSME

COSME som står for Competitiveness of Enterprises and SMEs er EU’s virksomhedsrettede program, der har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og forbedre SMV’ers vækst i EU. Programmet løber fra 2014 til 2020 med et budget på 2,3 mia. EUR. Turisme indgår som en del af COSME-programmet.

COSME skal støtte SMV’ere ved at:

 • lette adgangen til finansiering,
 • fremme internationalisering og adgang til markeder,
 • skabe et miljø, der fremmer konkurrenceevnen, og
 • anspore til iværksætterånd.

Programmet vil gøre det lettere for SMV´ere at få adgang til banklån, at SMV´ere aktivt er med til at udvide EU´s markeder, at rammebetingelserne for virksomheders konkurrenceevne forbedres, og at der sker flere tiltag inden for iværksætteri med fx programmet Erasmus+ for unge iværksættere.

COSME udarbejder hvert år arbejdsprogrammer, hvori du kan læse de enkelte målsætninger for turisme og få indikationer af tidspunkter for lanceringen af de enkelte ansøgningsrunder.

Mere information

Læs om arbejdsprogrammet for COSME 2016.

Læs mere om COSME programmet på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Du kan også se aktuelle ansøgningsrunder i COSME på Europa-Kommissionens hjemmeside.

URBACT III-programmet

URBACT III er et europæisk udvekslings- og uddannelsesprogram, til formål at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020. Programmet giver europæiske byer mulighed for at samarbejde om at udvikle løsninger på bymæssige udfordringer og at dele god praksis, erfaringer og løsninger med interessenter involveret i bypolitik i hele Europa.

URBACT III finansieres i fællesskab af EU (via den Europæiske Fond for Regionaludvikling) og medlemslandene. Budgettet er forhøjet med 40 % og er på 74 mio. EUR (godt 550 mio. kr.). Programmet dækker alle 28 medlemslande i EU samt Norge og Schweiz.

Målet med URBACT III er at lette delingen af viden og god praksis mellem byer og andre offentlige organisationer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau, med henblik på at fremme integreret, bæredygtig udvikling og styrke effektiviteten af regional- og samhørighedspolitikken. På den måde vil URBACT III bidrage til at nå Europa 2020-målene ved at tilvejebringe en mekanisme, der tillader interessenter, involveret i udvikling og iværksættelse af bypolitik, at udvikle deres viden og færdigheder. De nye kundskaber og færdigheder opnået ved at deltage i URBACT III-programmet vil bidrage til stærkere og mere dynamiske, europæiske byer, og hjælpe til at behandle en række nye, bymæssige spørgsmål i forbindelse med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (de tre Europa 2020-prioriteter).

URBACT III-programmet er organiseret omkring fire bærende målsætninger:

 1. Evnen til at levere politik: Forbedring af byers evner til at administrere bæredygtig bypolitik og -praksis på integreret og deltagende vis.
 2. Udformning af politik: Forbedret udformning af bæredygtig bypolitik og -praksis i byer.
 3. Iværksættelse af politik: Forbedret iværksættelse af integrerede og bæredygtige urbane strategier og handlinger i byer.
 4. Opbygning og deling af viden: For at sikre, at praktikere og beslutningstagere på alle niveauer har adgang til viden og deler know-how om alle aspekter af bæredygtig byudvikling, med henblik på at forbedre byudviklingspolitikker.

Fleksibelt fokus på tematiske målsætninger

Det operationelle program lægger op til, at programressourcerne, der er afsat til udveksling og læring om spørgsmål, koncentreres om fem tematiske målsætninger:

 1. Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation
 2. Støtte overgangen til en kulstoffattig økonomi inden for alle sektorer
 3. Beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet
 4. Fremme beskæftigelse og støtte arbejdskraftmobilitet
 5. Fremme social integration og bekæmpe fattigdom

Finansiering

Indkaldelsens budget er på 74 mio. EUR, og for danske organisationer medfinansierer EU op til 70 % af de støtteberettigede projektomkostninger.

Partnere

For at få tildelt URBACT-støtte skal man indgå i et konsortium med deltagere fra minimum tre forskellige lande. Projekter om tematiske netværk skal have 8-12 partnere og to observationsbyer. Arbejdsgruppe-projekter skal bestå af 6-8 partnere og to observationsbyer. Indkaldelsen er åben for forslag indsendt af de 28 EU-medlemslande samt Norge og Schweiz.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsrunde åbner i marts 2017. Du kan følge med i, hvornår der åbnes for indkaldelse her.

Yderligere information

Man kan læse mere om URBACT III på programmets hjemmeside.

Interregionalt samarbejde

Se Interreg-programmerne.

Yderligere information

Du kan med fordel se nærmere på:

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse