Partnersøgninger

Projekt søger SMV’er til at diagnosticere bovin tuberkulose

16. februar 2018

En britisk bioteknologisk virksomhed har udviklet en unik og hurtig diagnosticeringsmetode af bovin tuberkulose (bTB) hos både kvæg og andre arter. Metoden kan give store omkostningsbesparelser og forebygge unødvendige slagtninger af dyr i den globale kød- og mejeriindustri. Virksomheden er klar til at lancere produktet og søger producenter i bioteknologibranchen i Holland og Danmark, der vil indgå som partnere i et udviklingsprojekt under Eurostars med det formål at opskalere testmetoden. Opskaleringen er nødvendig, da interessen og efterspørgslen på produktet er stor, og virksomheden derfor har brug for hjælp til at producere i stor skala. 

Virksomheden har søgt om patent til produktet. Du kan læse hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge? 

Der søges efter danske eller hollandske producenter af diagnosticeringsudstyr indenfor den bioteknologiske sektor, som har ekspertisen til at introducere ideer, processer og automatiseringsteknologi. Partneren kan være en virksomhed inden for produktion af både medicinsk eller veterinært diagnosticeringsudstyr. 

Budget 

Eurostars-programmet giver typisk 1-2 mio. EUR i støtte. Finansieringsgraden går op mod 60 % for SMV’er og 90 % til forskningsinstitutioner, der indgår i SMV-ledede projekter (maksimalt 300.000 EUR ved én dansk partner og maksimalt 500.000 EUR, hvis man er mere end én dansk partner). 

Frist 

Fristen for interessetilkendegivelse er fredag den 16. Februar 2018. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018. 

Mere information 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning og Aarhus Universitet
Sune Jin Christensen
EU-konsulent
Fødevarer