Partnersøgninger

Red miljøet I Nordsøregionen gennem bedre håndtering af affald

16. februar 2018

En svensk aktør søger partnere til et projekt om at fremhæve og tackle de store europæiske udfordringer i forhold til håndtering af skrald og genbrug af husaffald. Problemet spænder bredt og har konsekvenser for hele verdens miljø, ikke kun i dag med også mange generationer ud i fremtiden. De eksisterende praksisser på området kræver radikale forbedringer for at nå et acceptabelt niveau af bæredygtighed, og det vil projektet adressere. Der søges støtte under Interreg Nordsøregionens prioritet 3 om at bevare miljøet og beskytte mod klimaforandringer, og er på linje med EU’s prioritering af grøn og blå økonomi. 

De fleste borgere producerer affald i et vist omfang, og derfor kan borgerne med fordel inddrages i sorteringen, så miljøpåvirkningen mindskes. Den svenske aktør vil gå foran for et projekt, hvor man først kortlægger de nuværende praksisser og problematikker og dernæst undersøger, hvad der skal til for at forbedre systemerne. Dette skal så til sidst implementeres gennem både lokale, regionale og nationale politikker, så affaldssorteringen håndhæves og miljøet skånes.  

Du kan læse hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge? 

Der søges efter partnere i form af offentlige organisationer, der er enten direkte eller indirekte involverede i affaldshåndtering.  

Budget 

Det forventede budget er på 2-3 mio. EUR, afhængigt af det endelige projektkonsortium. 

Frist 

Der er ikke oplyst nogen frist, men vi anbefaler at tage kontakt til projektkoordinatoren hurtigst muligt.  

Mere information  

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og grøn omstilling