Partnersøgning

Ser du også muligheder for iværksætteri i provinsen?

20. februar 2018

En spansk kommune søger partnere til et entreprenørskabsprojekt under Erasmus+-indkaldelsen “Capacity Building in the Field of Youth”. Kommunen står med den udfordring, at manglende investering i unge har ført til en hel generation af arbejdsløse unge uden nogen erhvervserfaring, og kommunen ser nu iværksætteri som en vej frem for at løse problemet. Derfor vil kommunen med dette projekt stimulere den offentlige debat om fordelene ved at blive ung entreprenør, men også hjælpe de unge igennem de udfordringer, der kan være ved at følge den karrierevej. Derudover vil projektet gerne booste iværksætteri på et politisk plan.

Dette skal gøres ved at sætte stort ind overfor den store gruppe af unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, og øge både deres professionelle kompetencer og optimere deres jobsøgning og -opsøgning. Projektet vil sætte fokus på uformel uddannelse, hvor de unge lærer både personlige og professionelle kompetencer, som ultimativt skal sætte dem i en stærkere position i forhold til at finde vej ind i på arbejdsmarkedet, gerne ved at starte deres egen virksomhed i provinskommunerne.

Læs hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge?

Der søges efter mange forskellige partnertyper;

  • Professionelle, der har erfaring inden for uformelle læringsmetoder, entreprenørskab og lokal udvikling
  • NGO’er
  • Nationale ungeråd
  • Lokale, regionale eller nationale offentlige myndigheder
  • Offentlige eller private SMV’er
  • Repræsentanter fra erhvervslivet og/eller handelskamre
  • Højere uddannelsesinstitutioner
  • Fonde
  • Kulturelle organisationer, såsom biblioteker og museer
  • Konsulentvirksomheder

Frist

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2018.

Budget

Det forventede budget er på 150.000 EUR.

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og turisme
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse og VIA
Maria Heilskou Pedersen
EU-konsulent
Sundhed og Erhverv