Partnersøgninger

Styrk samarbejdet mellem virksomheder i Nordsøregionen

16. februar 2018

En svensk aktør søger partnere til et projekt med det formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem SMV’er i Nordsøregionen gennem internationalisering, netværk og matchmaking. Der søges støtte under Interreg Nordsøens prioritet 1 om at øge væksten i Nordsøregionen. Det overordnede formål med projektet er at udvikle eksisterende SMV’er og øge antallet af entreprenører, samt at styrke SMV’ernes markedspositioner og konkurrencedygtighed.  

Projektet vil have et særligt fokus på skabe vækst gennem SMV’ernes kapacitet i forhold til innovation, respons på nye markedstendenser og evne til at inkorporere ny teknologi i deres stræben efter at udvikle og introducere nye produkter og services. I projektet skal partnerne samarbejde om at forbedre SMV- og entreprenørskabsstrategier og –politikker ved at analysere og vurdere den eksisterende situation for SMV’er. Dette skal ske gennem konsultationer, vidensdeling, vurdering af strategier og politikker samt identificering af gode praksisser, nye produkter og nye markeder etc. Den frembragte viden skal så implementeres i de forskellige partnerregioner. 

Læs hele partnersøgningen her.

Hvem kan søge? 

Der søges efter aktører, der har stor viden om emnet og om Nordsøområdets udfordringer og muligheder, og som kan se den potentielle værdi ved et samarbejde. Alle, der arbejder med strategier for SMV’er, er oplagte som partnere. Den svenske aktør ønsker også deltagelse af SMV’erne selv samt organisationer såsom handelskamre, erhvervsnetværker, innovationscentre og offentlige myndigheder.  

Budget 

Det forventede budget er på minimum 2. mio. EUR, afhængigt af kompositionen det færdige projektkonsortium. 

Frist 

Ansøgningsfristen er endnu ikke fastlagt, men vi anbefaler interesserede at tage kontakt til projektkoordinatoren hurtigst muligt.  

Mere information 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office 

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og grøn omstilling
Maria Heilskou Pedersen
EU-konsulent
Sundhed og Erhverv