iceberg
Lars på bjerget
Skilt Boat
Ballon
iceberg
Lars på bjerget
Skilt Scroll til top
Dykker Lars
Iceberg 2

Opdag vores solide fundament

Vores arbejde for Midtjylland er som det velkendte isbjerg: Man kan kun se toppen. Men det er under overfladen, at man finder det fundament, som det hele bygger på. CDEU’s fundament er den viden og de erfaringer, som talrige års EU-arbejde for Midtjylland har givet os - og det er netop det solide fundament, der sætter os i stand til at hente så stor værdi af det europæiske samarbejde hjem til Midtjylland, som vi hvert år lykkes med. Derfor synes vi også kun, at det er passende, at vi i år sætter spot på betydningen af vidensfundamentet. Gå derfor med os i dybden og opdag nogle eksempler på, hvad arbejdet med EU’s konkurrenceudsatte midler har givet både os og Midtjylland over de seneste år.

Iceberg 3

Uddannelse, kultur og forskning

CDEU har hjulpet med at hente masser af viden og læring hjem til Midtjylland. EU har bl.a. hjulpet med at forhindre frafald på uddannelser, at opkvalificere arbejdsstyrken og at understøtte international udveksling. Ved at dele kulturerfaringer over grænser er det midtjyske kulturliv også blevet beriget, og brugerne har fået bedre kulturoplevelser, ligesom midtjyske kulturprojekter har inspireret i udlandet.

På forskningssiden har Aarhus Universitet (AU) hentet over 1,5 mia. kr. hjem fra EU’s seneste rammeprogram for forskning og innovation. AU arbejder strategisk på alle niveauer af den europæiske forskningsdagsorden for at udvikle og fastholde sin position, og vi på CDEU er stolte over aktivt at have understøttet AU's europæiske arbejde i solidt samspil med såvel administration som forskere.

CDEU har over de seneste år også opbygget et særdeles tæt samarbejde med en anden vigtig, midtjysk forskningsinstitution, nemlig VIA University College. Vi har således understøttet VIA’s ambition om gennem sin praksisnære forskning at deltage i flere Horizon-projekter, ligesom vi har samarbejdet tæt med VIA for at nå målet om at gøre VIA til en attraktiv og synlig partner inden for anvendelsesorienteret forskning i Europa

Iceberg 4

Grøn omstilling

Vi har formået at matche Midtjyllands store ambitioner på det grønne område med de mange muligheder, som EU giver. Derved har vi bl.a. hentet millioner i støtte til klimatilpasning og til at gøre fjernvarmeforsyningen grønnere. Ved hjælp af EU-finansieringen er vi lykkedes med at understøtte helt nye samarbejder på tværs af bl.a. kommuner, region, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Midtjylland, og vi har hjulpet med at skabe udstillingsvinduer for grønne løsninger, der vækker opsigt både nationalt og ude i verden. Sammen med vores midtjyske partnere har vi sågar udnyttet et af EU's grønne programmer så effektivt, at vi har fået at vide, at vi skal tage en pause, før vi sender flere ansøgninger. Men heldigvis er der mange andre relevante, grønne programmer at søge i.

Iceberg 5

Erhverv og vækst

Hele 259 mio. kr. er vi over de seneste syv år lykkedes med at hente hjem til innovative, midtjyske løsninger, der både hjælper med at opfylde EU’s ambitiøse, grønne mål, og som samtidig leverer på den digitale dagsorden. Det er særligt EU’s program SMV-instrumentet, som pengene er hentet i, og programmet har støttet alt fra energimonitorering af kabler over spildevandssensorer til bedre diagnosticering af slagtilfælde. Også den unikke fødevareventil Hydract har fået udviklingsstøtte – faktisk hele fire gange. For som direktøren, Peter Espersen, udtrykker det: ’Når man står med noget så nyt som det, vi laver, er det rigtigt svært at finde midler i Danmark. Så er det jo fantastisk, at EU kan finde 13,5 mio. kr. til at investere i vores løsning. Hvor skulle jeg ellers finde så risikovillige penge henne? Det ville jo være umuligt!’

Iceberg 6

Sundhed

’CDEU har været en god lim i forhold til at få skabt fællesskab i det midtjyske sundhedsøkosystem’. Citat Ole Steen Nielsen, som frem til 2020 var både prodekan for Forskning ved AU Health og medlem af CDEU’s bestyrelse. Ordene beskriver så rammende det tværgående samarbejde, som kendetegner CDEU’s arbejde for Midtjylland, ikke mindst på sundhedsområdet: Her er vi nemlig i høj lykkedes med at agere brobygger, både internt i det midtjyske sundhedsøkosystem, men også mellem det lokale/regionale niveau, det nationale niveau og EU. Vores dybdegående viden om de mange EU-sundhedsprogrammer sammenholdt med det tætte samspil med alle aktørerne gør det muligt at lave nye projekter på tværs og med EU’s hjælp understøtte udviklingen af bedre sundhedsløsninger – alt sammen til gavn for de midtjyske patienter.

Scroll til top