God historie

Kommuner: Se eller gense webinaret om EU’s kommende klimamissioner

14. oktober 2020

EU’s talrige initiativer inden for den grønne og den digitale omstilling giver kommuner og regioner en række oplagte muligheder. Den 5. oktober satte webinaret ”Europæiske Missioner for Danske Kommuner” med Connie Hedegaard som hovedtaler således spot på kommunernes og regionernes mange muligheder i EU’s kommende missioner inden for klima. Her kan du læse nærmere om webinaret og se det i sin helhed.

Det kommende EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe (2021-2027), vil som noget nyt indeholde missioner på flere områder. Disse missioner åbner en række muligheder for kommuner og regioner, og det var baggrunden for webinaret ”Europæiske Missioner for Danske Kommuner,” der blev afholdt den 5. oktober, og som satte særligt spot på missionerne for klimatilpasning og klimaneutrale, smarte byer.

Borgerinddragelse er essentiel

Det var Aarhus Universitet og CDEU, der var idémændene bag arrangementet, som vækkede interesse hos en bred vifte af kommuner og andre aktører: Der var således knap 200 tilmeldte, som blandt andet fik et særdeles inspirerende oplæg fra Connie Hedegaard. Oplægget fokuserede især på borgerinddragelse som et centralt element i forhold til klimamålene, og det understregede den afgørende rolle, som lokalsamfund og byer spiller i arbejdet med at få inddraget borgerne.

Indspark er velkomne

Connie Hedegaard er formand for missionen omkring klimatilpasning, og hun lagde op til, at kommuner og regioner også selv er velkomne til at bidrage ved at sende deres input til missionens videre arbejde.

Foruden Connie Hedegaard var der følgende talere med på webinaret:

  • Dorthe Nielsen, som er vicedirektør i EUROCITIES, hvis generalsekretær er medlem af missionen omkring klimaneutrale og smarte byer, og som i sit oplæg fokuserede på klimaneutrale, smarte byer og på, hvad det kræver at komme med som dansk by.
  • Aase Nyegaard, som er formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune og tidligere borgmester, og som i sit oplæg holdt fokus på Sønderborgs arbejde mod klimaneutralitet i 2029 og deres roadmap for at nå i mål, samt
  • Martin Brynskov, der er leder af Center for Digital Omstilling i Byer og Samfund, DITCOM, på Aarhus Universitet, og som i sit oplæg satte fokus på de muligheder, der ligger i digitalisering, ligesom han fortalte om, hvordan en by bedst kan gribe de muligheder.

Webinaret blev i øvrigt modereret af Niels Højbjerg, der er stadsdirektør i Aarhus Kommune, ligesom det var borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, der indledte arrangementet med en hilsen.

Se webinaret

Herunder kan du se de enkelte afsnit fra webinaret:

Læs mere

Læs desuden vores interview med Martin Brynskov, hvor han fortæller nærmere om, hvorfor danske kommuner bør interessere sig for de europæiske missioner.