Om CDEU

Strategi

Strategien 2015-2022 for Central Denmark EU Office (CDEU) fokuserer indsatsen for kontorets arbejde. Udgangspunktet er, at CDEU repræsenterer Midtjylland i Bruxelles og målrettet arbejder for, at regionen og dens aktører har det bedst mulige grundlag for at få et helt konkret udbytte af de muligheder, som EU og europæisk samarbejde tilbyder.

Med den nye strategi bliver kontorets mission, vision og mål skærpet, og det kan du læse meget mere om her:

Strategi 2015-2022