Om CDEU

Ledige stillinger

Vil du arbejde internationalt med den grønne omstilling i Bruxelles og Midtjylland?

Vores kollega går på barsel, og vi søger derfor per medio august 2024 en barselsvikar, der gennem et år vil arbejde aktivt med EU’s grønne dagsorden og engagere de grønne aktører i Midtjylland bredt set.

Du skal være god til at opbygge relationer

Du kan enten være relativt nyuddannet eller have erfaring inden for grøn omstilling. Ideelt set har du kendskab og – i særlig grad – lyst til at arbejde med EU’s grønne programmer, især inden for naturgenopretning samt landbrug, miljø og klima (f.eks. EU-programmerne LIFE, Horizon Europe og Interreg).

Det vigtigste for os er, at du vil bidrage til at opbygge gode relationer med vores samarbejdspartnere.

Projektudvikling

Der er tale om en stilling, hvor CDEU’s grønne team vil klæde dig grundigt på i forhold til EU’s grønne dagsorden samt opbygge dine kompetencer inden for bl.a. projektudvikling, opbygning af konsortier og ansøgningsskrivning til EU’s programmer. Skrivning og research er derfor centrale opgaver i stillingen. Der vil muligvis også blive tale om noget afrapportering ifm. kontorets deltagelse i EU-projekter, i hvilken forbindelse du forventes at varetage mindre budgetopgaver og administrative forpligtelser.

Netværk

Vi vil støtte dig i at bruge Bruxelles’ mange netværksmuligheder for at positionere Midtjylland og for at skabe kontakter og samarbejde med såvel andre regioner i EU som de øvrige regionskontorer i Bruxelles. Der forventes en del netværksaktiviteter ’ude i byen’, og du forventes også at gå til konferencer og at repræsentere kontoret ved workshops og andre events.

CDEU har allerede et bredt netværk på klimaområdet, så din opgave vil være at holde dette netværk ved lige og evt. også at finde nye samarbejdspartnere i dialog med vores kommuner, Region Midtjylland, uddannelsessteder og virksomheder.

Rådgivning

Vores opgave er at gøre EU nærværende og relevant for Midtjylland samt at koble midtjyske organisationer med de bedste i Europa. Det gør vi ved at rådgive om EU-programmer i øjenhøjde – også over for aktører, der typisk finder EU komplekst og Bruxelles langt væk.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsfristen for stillingen er den 3. juni 2024.

Send din ansøgning, dit CV og eksamensbevis til os på Green@CentralDenmark.eu og skriv i emnefeltet ’Ansøgning til barselsvikarstilling som EU-konsulent’. Skriv også meget gerne, hvor du blev opmærksom på opslaget.

Samtaler afholdes virtuelt i uge 24.

Hvad er CDEU?

Central Denmark EU Office er hele Midtjyllands EU-kontor, og vi arbejder dagligt for, at vores aktører får mest muligt ud af det europæiske samarbejde.

Du bliver en del af vores Bruxelles-kontor i den centrale del af byen. Selv om det går stærkt i hverdagen, så holder vi på kontoret fast i interessen for hinandens liv og i den uformelle omgangstone, ligesom vi værdsætter en høj grad af tværfaglighed mellem vores teams, der omfatter erhverv, sundhed, kultur, uddannelse/forskning og grøn omstilling.

Vi er i alt 16 medarbejdere, hvoraf 13 udfører deres arbejde fra vores kontor i Bruxelles sammen med praktikanter og løntilskudsmedarbejdere, mens tre arbejder fra Midtjylland.

Hvem arbejder CDEU for?

Central Denmark EU Office er ejet af Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner, Aarhus Universitet og VIA University College, og kontoret arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for Region Midtjylland, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, hospitaler, private virksomheder og andre aktører i Midtjylland. Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.

Vi er en arbejdsplads, der påskønner mangfoldighed, og vi ønsker, at ansøgerfeltet skal afspejle dette. Vi arbejder aktivt med ligestilling, og du kan se vores politik her.

Læs mere om os på www.centraldenmark.eu.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til

Birgitte Karnøe Frederiksen bkf@centraldenmark.eu / +32 470911029
Signe Waltoft Madsen swm@centraldenmark.eu / +32 493123312

Ansættelsesforhold

Der er tale om en ansættelse på 1 år (12 mdr.), og stillingen er på 37 timer ugentligt.

Din formelle ansættelse vil være i Aarhus Kommune, hvorfra du vil være udlejet til Central Denmark EU Office og have tjenestested i Bruxelles.

Hvis du ikke allerede bor i Bruxelles, så skal du være parat til at flytte hertil. Arbejdet vil indebære regelmæssig rejseaktivitet, især til Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes individuelt, og der vil være mulighed for at gøre brug af reglerne i ligningslovens §33a.

Se opslag som PDF

Vil du se hele jobopslaget som en printervenlig PDF, så finder du det på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling