CDEU's historie som kontor

Historie

CDEU’s 10 første år – direktøren ser tilbage

CDEU fyldte 10 år i 2017, og vores direktør, Lars Holte Nielsen, har været med fra første dag.

Derfor bad vi ham om at gøre status over perioden 2007-2017, hvor han har set kontoret vokse fra 5 til 15 faste medarbejdere, og hvor vi i samme periode er godt på vej til at have hentet trekvart milliard kroner i EU-støtte hjem til Midtjylland.

En famlende start

At hjemtaget skulle være så stort efter 10 års drift, kunne ingen vist have forudset ved etableringen i 2007. CDEU’s start i Bruxelles havde udgangspunkt i Aarhus Kommunes kontor i Bruxelles og var baseret på en nyetableret region og 19 nye kommuner, som var kommet ud af strukturreformen. Der var enighed om, at Midtjylland skulle have en repræsentation i Bruxelles, men der var samtidig udbredt tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at skabe værdi for borgere og virksomheder i Midtjylland gennem en repræsentation i Bruxelles, og om Midtjylland overhovedet kunne begå sig i og finde en rolle over for EU-systemet.

Fra tvivl til højtprofileret repræsentation

De 10 år, der er gået siden da, har på alle måder gjort den tvivl til skamme. CDEU har igennem årene udviklet sig fra en beskeden, famlende start uden et stabilt fundament i hverken Midtjylland eller Bruxelles til nu at være en stærk partner om europæisk samarbejde for ejerkredsen og en lang række institutioner, organisationer og virksomheder i Midtjylland. I Bruxelles har CDEU etableret sig som en af de mest slagkraftige og højest profilerede europæiske, regionale repræsentationer ud af de ca. 300 kollegaorganisationer, som er til stede i byen. I et integreret samarbejde med de midtjyske styrkepositioner sætter vi Midtjylland i spil i Europa og formidler relationer, netværk, viden, finansiering, profil og indflydelse. CDEU’s første 10 års historie viser, at med vilje og styrke kan selv en lille region spille en rolle i Europa og skabe værdi i øjenhøjde med sine borgere og virksomheder.

Jubilæum i november 2017

På kun 10 år blev CDEU således en veletableret faktor i både Midtjylland og i Bruxelles, og det fejrede vi den 3. november 2017 på Fælleden i Skanderborg, hvor Danmarks højeste repræsentant i EU-systemet, EU-kommissær Margrethe Vestager, satte scenen for CDEU’s 10-års jubilæumsreception. På dagen gav Margrethe Vestager en privat briefing til de øverste politiske og administrative ledere i CDEU’s ejerkreds, og efterfølgende talte hun, sammen med repræsentanter for CDEU’s ejere, ved en reception for CDEU’s samarbejdspartnere.

Velkommen til AU og til VIA University College

Den 3. november fejrede vi den første del af rejsen, som nåede sit foreløbige højdepunkt ved, at vi sagde velkommen til et nyt, stærkt medlem af CDEU’s ejerkreds, nemlig Aarhus Universitet (AU). AU har i alle årene været en god og nær samarbejdspartner, og relationen er blevet stadigt stærkere og mere omfattende. Med AU’s indtræden i ejerkredsen fik vi endnu bedre forudsætninger for at understøtte AU’s europæisk baserede forskningsindsats, men også for at skabe nye synergier mellem forskning og uddannelse samt lokale og regionale aktører i Midtjylland. Alt sammen med det mål at ruste såvel AU som resten af Region Midtjylland på en fremtid med stadigt stigende konkurrence om såvel opmærksomhed som midler i EU-systemet. Sidenhen, i 2020, er også VIA University College kommet med som en del af ejerkredsen.

Masser af energi og ambitioner

Til trods for, at kontoret nu snart har 15 år på bagen, så
har vi fortsat masser af energi, ambitioner og idéer til at udbygge de europæiske relationer for vores partnere i Midtjylland og til at skabe endnu mere værdi for Midtjylland ud af Europa.

Det er i samspillet og i de fælles ambitioner, vi bliver stærke. Tak for samarbejdet til alle vores mange partnere.

Lars Holte Nielsen,
Direktør for CDEU

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør