Om CDEU

Om Central Denmark EU Office

Hvem er vi?

Central Denmark EU Office, eller CDEU, er Midtjyllands kontor i EU. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. CDEU har 15 faste medarbejdere, heraf to i Midtjylland, ligesom vi hvert semester byder et hold på to-tre praktikanter samt en løntilskudsmedarbejder velkommen på kontoret i Bruxelles. 

Hvorfor er vi her?

Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og andre aktører i Midtjylland.

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.

Vi vil bidrage til, at Midtjylland står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende, innovative regioner i Europa – og vi er her for at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os her.