Om CDEU

Om Central Denmark EU Office

Hvem er vi?

Central Denmark EU Office, eller CDEU, er hele Midtjyllands kontor i EU.

Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, Aarhus Universitet samt VIA University College.

CDEU har 14 faste medarbejdere, heraf tre i Midtjylland, ligesom vi hvert semester byder et hold på fire praktikanter samt to-tre løntilskudsmedarbejdere velkommen på kontoret i Bruxelles.

Hvorfor er vi her?

Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland henter størst mulig værdi ud af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og andre aktører i Midtjylland.

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.

Vi vil bidrage til, at Midtjylland står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende, innovative regioner i Europa – og vi er her for at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os her.