Nyheder

Nyhedsbrevet EU-fokus

EU-fokus er dit elektroniske nyhedsbrev med nyt om EU, tilskudsprogrammer, partnersøgninger og arrangementer. Hver uge indhenter og udvælger Central Denmark de mest relevante EU-nyheder og beskriver dem enkelt og letlæseligt i nyhedsbrevet EU-fokus.

Nyhedsbrevet indeholder derudover en opdateret kalender over alle åbne EU projektindkaldelser og links til yderligere informationer for hver enkel indkaldelse. EU-fokus formidler også partnersøgninger og øvrig information vedrørende EU-politikker, netværk og seminarer mv. Ugebrevet modtages af godt 1300 interessenter og kan være et godt medie for netværksdannelse.

For at undgå, at nyhedsbrevet ender i din SPAM-folder, anbefales det at du tilføjer os som kontaktperson.