God historie

3 mio. kr. til Midtklyngen skal styrke det tværsektorielle samarbejde, så patienter opnår mere helstøbte forløb og bedre resultater

4. november 2020

Midtklyngen har med CDEU’s hjælp opnået 3 mio. kr. i støtte fra EU-programmet SRSP. Projektet vil inddrage teknisk assistance fra europæiske eksperter for at udvikle bedre patientforløb i Midtjylland til voksne med svære, psykiske lidelser. På sigt skal projektet være med til at gøre Midtjylland til et fyrtårn for viden om, hvordan man bedst får alle aktører på tværs af region og kommuner inden for psykiatriområdet til at arbejde endnu bedre sammen 

Når Midtklyngen, der omfatter Viborg, Skive og Silkeborg Kommune samt Regionspsykiatrien Midt, kan træde ind i det nye SRSP-projekt, så sker det på baggrund af et stort forarbejde, der tog sin begyndelse for to år siden.  

Man må ikke skue hunden på hårene 

Tilbage i starten af 2018 blev det via et arbejdsgruppemøde i Bruxelles klart for CDEU’s sundhedskonsulent Maria Heilskou Pedersen, at det relativt ukendte EU-program kaldet ’Støtteprogrammet for Strukturreformer (SRSP) kunne være relevant for midtjyske sundhedsklynger med kommuner og region: 

SRSP-programmet giver ansøgerne håndholdt hjælp til f.eks. budgetplanlægningen, ligesom afrapporteringen løbende ligger hos Kommissionen (…) Ansøgerne behøver derfor ikke at afsætte så mange ressourcer til at indgå i projektet. – Maria Heilskou Pedersen, CDEU

 • I sådan en proces handler det både om at være tidligt ude for at opfange de bedste muligheder, men det handler også om ikke at skue hunden på hårene. Når man først støder på titlen ‘Støtteprogrammet for Strukturreformer’, så er det ikke indlysende, hvor snitfladen med sundhed findes.  Titlen giver også indtryk af, at programmet hverken er smidigt eller lettilgængeligt. Men det er faktisk lige præcis, hvad det er, fortæller Maria Heilskou Pedersen, som fortsætter: 
   
 • SRSP-programmet giver nemlig ansøgerne håndholdt hjælp til f.eks. budgetplanlægningen, ligesom afrapporteringen løbende ligger hos Kommissionen, hvilket mindsker projektadministrationen betydeligt. Ansøgerne behøver derfor ikke at afsætte så mange ressourcer til at indgå i projektet, som andre projekttyper måske havde krævet.  

Maria Heilskou Pedersen taler for Viborg Kommunes afdeling for Erhverv & Udvikling på CDEU’s kontor i december 2018

Fra studietur til EU-støtte 

Den nye mulighed præsenterede Maria Heilskou Pedersen  i december 2018 for Viborg Kommune, da kommunens afdeling for Erhverv & Udvikling var på en to dage lang studietur til Bruxelles. 

Maria Heilskou Pedersen kendte til kommunens samarbejde i regi af Midtklyngen med Skive, Silkeborg og Region Midtjylland og kunne dermed koble sin viden om mulighederne i SRSP-programmet med kommunens behov:  

Skal man lykkes med et EU-projekt ude i kommunerne og i regionen, så er det altafgørende, at projektet kan tilpasses det arbejde, som aktørerne allerede laver– Maria Heilskou Pedersen, CDEU

EU-projekt skal være en hjælp i det daglige arbejde 

 • Skal man lykkes med et EU-projekt ude i kommunerne og i regionen, så er det altafgørende, at projektet kan tilpasses det arbejde, som aktørerne allerede laver. Netop derfor er det så vigtigt, at vi på CDEU er tidligt ude ift. afange og kvalificere EU-mulighederne for støtte, så vi kan gøre det forståeligt for personer, som ikke arbejder med EU-programmet til dagligt. Der er med andre ord brug for afkodning og ’oversættelse’ i forhold til egen virkelighed, fortæller Maria Heilskou Pedersen, som fortsætter: 
 • I dette tilfælde betød det, at man i Viborg Kommune og hos de øvrige involverede parter kunne få en ekstra hjælp til det arbejde, de allerede søger at udføre på området for voksne med svære, psykiske lidelser. Dermed bliver EU-projektet ikke et ekstraarbejde, men en hjælp.  

Potentialet blev synligt i mødet med EU-Kommissionen

Efter studieturen fulgte måneders arbejde anført af Viborg Kommunes Erhverv & Udviklingsafdeling og CDEU med at inddrage ledere og fagpersoner internt hos Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner samt i Psykiatrien om programmets potentiale. Men da først parterne som en del af ansøgningsproceduren mødtes med Europa-Kommissionen, blev potentialet blev meget synligt:  

Vi blev stillet i udsigt, at vi kunne få sparring i ansøgningsprocessen, og det levede CDEU og Kommissionen op til. – Dorte Mark, leder af Udviklingsenheden ved Regionspsykiatrien Midt

 • Da jeg forberedte min præsentation til mødet med Kommissionen i sommeren sidste år, forestillede jeg mig, at det ville være et formelt møde. Det var det også, men det var positivt at opleve, at den formelle ramme gav plads til en ligefrem, venlig og uhøjtidelig væremåde, så vi allerede dér kunne begynde opbygning af relationer, fortæller Dorte Mark, der er leder af Udviklingsenheden ved Regionspsykiatrien Midt. Hun fortsætter: 
 • Vi blev stillet i udsigt, at vi kunne få sparring i ansøgningsprocessen, og det levede CDEU og Kommissionen op til. Det, som jeg oplevede som sværest i ansøgningsprocessen, var at ramme det rigtige abstraktionsniveau i beskrivelserne, og dér kom sparringen os til hjælp. Vi var fire om at skrive ansøgningen – én fra hver kommune og mig fra regionspsykiatrien. Vi har meget forskellige kompetencer, og det var klart en fordel.  

Vi håber, at projektet giver patienterne mere helstøbte forløb og dermed bedre behandlingsresultater. – Dorte Mark, leder af Udviklingsenheden ved Regionspsykiatrien Midt

Henter europæisk ekspertise til Midtjylland

Der vakick-off på projektet september måned, og så går projektet ellers ud på at fortsætte det eksisterende udviklingsarbejde med ekspertise fra udvalgte europæiske lande: 

 • Der er i stigende grad behov for et velfungerende tværsektorielt setup til de mest udsatte af de svært psykisk syge borgere. Der er udfordringer forbundet med at få mange aktører i forskellige organisationer til at spille sammen, men vi har alle det samme mål, nemlig at skabe varige forbedringer for de involverede borgere, fortæller Dorte Mark, som uddyber:
   
 • Alle har over tid haft både gode og mindre gode oplevelser med tværsektorielt samarbejde, så der er en del myter og fordomme at tage livtag med i det.  Hverken lovgivning eller IT-infrastruktur understøtter tværsektorielt samarbejde, og det betyder, at vi skal finde mange løsninger på trods, og derfor er det vigtigt for os, at vi kan være helt rolige ved metoden, idet der er bevis for, at den virker. 

FACT-metode skal afprøves tværsektorielt

En sådan metode har projektets parter fundet i Holland:  

 • FACTmetoden er udviklet i Holland; den har bredt sig til en del europæiske lande, og der er evidens for, at den virker. Vores projekt er tværsektorielt, og FACT er endnu ikke afprøvet i en tværsektoriel kontekst, så man kan sige, at vi er first movers. Det gør det endnu vigtigere for os at anvende en metode med dokumentation for virkningen. Håbet er så at kunne udarbejde bedre patientforløb til den indkredsede målgruppe, siger Dorte Mark.  

Behandlingen i Regionspsykiatrien er kun en lille del af borgerens liv, så det er vigtigt for os, at den behandling, vi tilbyder, spiller godt sammen med den kommunale støtte og rehabilitering, idet der så er større sandsynlighed for, at borgeren/patienten ønsker at følge behandlingen. – Dorte Mark, leder af Udviklingsenheden ved Regionspsykiatrien Midt

Mål: Mere helstøbte behandlingsforløb 

Spørger man Dorte Mark om målet for projektet, så er svaret ganske klart:  

 • Vi håber, at projektet giver patienterne mere helstøbte forløb og dermed bedre behandlingsresultater. Behandlingen i Regionspsykiatrien er kun en lille del af borgerens liv, så det er vigtigt for os, at den behandling, vi tilbyder, spiller godt sammen med den kommunale støtte og rehabilitering, idet der så er større sandsynlighed for, at borgeren/patienten ønsker at følge behandlingen.  

SRSP-programmet går ud på at understøtte indsatser for offentlige aktører, der bidrager til vækst i en bred forståelse, og har man en projektidé, der lever op til dét, er det bare med at tage fat i os på CDEU. – Maria Heilskou Pedersen, CDEU

SRSP-programmet favner meget bredt

Projektet gik i øvrigt igennem EU’s nåleøje som et af bare to danske projekter, hvoraf det andet var udformet af Skatteministeriet, der vil lave et EU-projekt om statsgaranterede lån.  

 • Det fortæller jo lidt om spændvidden i SRSP-programmet, når både et projekt for voksne med svære, psykiske lidelser og et projekt om statsgaranterede lån kan opnå støtte, lyder det fra CDEU’s Maria Heilskou Pedersen, som fortsætter: 
 • SRSP går ud på at understøtte indsatser for offentlige aktører, der bidrager til vækst i en bred forståelse, og har man en projektidé, der lever op til dét, er det bare med at tage fat i os på CDEU.  

Fakta om SRSP-programmet

Støtteprogrammet for Strukturreformer (SRSP) er et EU-program, som sørger for skræddersyet støtte til alle EU-landene i forbindelse med deres institutionelle, administrative og vækstfremmende reformer.  
SRSP-støtten dækker hele reformprocessen fra forberedelsen og udarbejdelsen til gennemførelsen af reformerne. Støtten er styret af efterspørgslen og kræver ingen medfinansiering fra EU-landene. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed