God historie

’Skulle der nu sidde en Georg Gearløs på EUX, ville det da være fedt, hvis vi kunne udvikle hans mindset og lade ham blive entreprenør’

18. november 2020

UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og FGU Midt-Vest i Skjern er begge kommet med som partnere i EU-projektet YESpecialists. Projektet søger at gøre unge endnu mere bevidste om entreprenørskab, og begge de danske partnere glæder sig til at hente masser af udenlandsk inspiration hjem til deres egne studerende.  

Fra venstre Sara Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Louise Virginia Hansen, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Hans Justesen, FGU Midt-Vest i Skjern

Fra kaffemøde til europæisk projekt

Da corona-pandemien i foråret lukkede Europa ned, blev det også ekstra svært at holde netværk ved lige. CDEU’s uddannelseskonsulent foreslog derfor et kaffemøde med den europæiske uddannelsesinstitution EARLALL, og det skulle senere vise sig at være rigtig givtigt:  

  • På mødet snakkede vi om løst og fast, og pludselig faldt snakken på et projekt om entreprenørskab, der søgte partnere – og da vidste jeg med det samme, at det var det helt rigtige for Ringkøbing-Skjern, fortæller Elena Nielsen. 

Kendte kommunens prioriteter

Takket være den samarbejdsaftale, der i flere år har eksisteret mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern, kendte Elena Nielsen nemlig til kommunens prioriteter på uddannelsesområdet, og det gjorde det let at gribe telefonen og præsentere kommunens videnkoordinator Sara Jørgensen for idéen 

  • Som kommune ligger vi lavt på scoren for entreprenørskab, og da projektet handlede om unges entreprenørskab i landområder, så matchede det i forhold til kommunens prioriteter. Et af målene i vores videnpolitik er at arbejde for at skabe attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer, og så er det her er en mulighed, vi som kommune kan åbne, for at give nogle fede ungdomsuddannelser, fortæller Sara Jørgensen, som fortsætter: 
  • Men vi måtte så se på, om det også matchede uddannelsesinstitutionernes interesser, for det var jo afgørende, at uddannelsesinstitutionerne var med på idéen.  

Vi tror, at det udvikler både lærere og elever at få inspiration ind udefra, sådan som dette projekt lægger op til. – Louise Virginia Hansen, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Viser de unge en vej i livet, selv om de ikke føler sig helt inde i det formelle system’ 

Heldigvis for Sara Jørgensen var der flere interesserede parter i nærområdet, som nu UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern: 

  • Vi tror, at det udvikler både lærere og elever at få inspiration ind udefra, sådan som dette projekt lægger op til, og så har vi fokus på, hvordan man får lavet et kontinuerligt forløb om innovation og entreprenørskab, og som strækker sig over forskellige fag. Skulle der nu sidde en Georg Gearløs på EUXville det da være fedt, hvis vi kunne udvikle hans mindset og lade ham blive entreprenør. Det viser jo også de unge, at der er en vej i livet, selv om de ikke føler sig helt inde i det formelle system, lyder det fra Louise Virginia Hansen, der er fundraiser ved UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 

Vil så et frø i de unge

Det er en tankegang, som projektets anden partner, FGU Midt-Vest i Skjern, kan tilslutte sig: 

  • Vi er en ny aktør i uddannelsesbilledet, og vores rolle er at gøre eleverne klar til at komme videre, enten i en anden ungdomsuddannelse eller ud i job. Vores grund til at gå ind i projektet her er, at selv om vi ved, at de på ungdomsuddannelserne fokuserer på iværksætteri, så vil vi gerne kunne sætte ind tidligere, forklarer skoleleder på FGU Midt-Vest i SkjernHans Justesen, inden han uddyber:  

Vores opgave er kort sagt at så et frø i dem, når det kommer til at lade dem se, at det kunne være en vej at gå. Hvis man for eksempel er en dygtig smed eller industritekniker, så kunne det måske være en god idé en dag at slå sig ned som selvstændig. – Hans Justesen, FGU Midt-Vest i Skjern

  • Vi har en række forskellige elever, ofte med en teknisk baggrund, og vores opgave er at vise de elever, der har gode idéer – og det har de ofte – at de idéer kan udvikles i forhold til at etablere sig. Vores opgave er kort sagt at så et frø i dem, når det kommer til at lade dem se, at det kunne være en vej at gå. Hvis man for eksempel er en dygtig smed eller industritekniker, så kunne det måske være en god idé en dag at slå sig ned som selvstændig.  

Forbedrer det lokale økosystem

Og selv om projektet kun lige er blevet løbet i gang den 1. oktober, så har det allerede givet en betydelig sidegevinst for alle de involverede partnere:  

  • Det har jo vist sig, at det her allerede har gjort vores lokale økosystem på frivilligområdet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen bedre, for vi kan mærke, at det fungerer godt, at vi kan sætte os ned og i fællesskab finde ud af, hvordan vi bedst understøtter iværksætteri og frivillighed, lyder det fra både Sara Jørgensen og Louise Virginia Hansen.  

Vil lære af italiensk selvstændighedskultur

Det er en norsk partner, der leder projektet, som også har fundet partnere i Spanien, Kroatien og Italien. Og Hans Justesen er ikke i tvivl om, at der er masser af god inspiration for hans studerende at hente ude omkring i Europa:  

  • De lande, der er med, repræsenterer en tradition, vi kan lære af, i forhold til hvilken vej, man vælger at gå, når man er færdig med sin uddannelse. I Italien er der f.eks. en stor selvstændighedskultur, som vi kan lade os inspirere af, fortæller Hans Justesen, inden han fortsætter:  

I bund og grund handler det jo om at lære de unge på et tidligt stadie, at deres arbejde har værdi. – Hans Justesen, FGU Midt-Vest i Skjern

  • Men i bund og grund handler det jo om at lære de unge på et tidligt stadie, at deres arbejde har værdi. Når vi spørger eleverne om deres største oplevelse under uddannelsen, så svarer de, at det er, når de er ude at aflevere produkt til en kunde. De kan godt lide at producere noget for nogen, for det bringer dem tættere på kunden i deres senere arbejdsliv, og det giver dem en fed oplevelse af: Aj, det er sjovt at kunne tilfredsstille nogen!’ Derfor er det også vores opgave at fremelske, at de får den dimension med, og det tror vi på, at det her projekkan hjælpe dem med. 

Fakta om YESpecialists

Projektet løber fra 1. oktober 2020 til den 30. september 2022. 

Projektet har fået en samlet EU-støtte på 1.711.000 kr., hvoraf 284.122 kr. er gået til partnerne i Ringkøbing-Skjern 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst