God historie

2,7 mio. kr. i EU-støtte til Skive College: Skal sikre fremtidens arbejdskraft til offshore-vindindustrien

16. juni 2022

Hvis tidens store visioner om Power to X og gigantiske offshore vindmøllemarker skal realiseres, kræver det, at der er håndværkere til at løse de mange opgaver, der vil følge med. Skive College har nu opnået 2,7 mio. kr. i EU-støtte til i samarbejde med partnere i fire andre europæiske lande at sikre uddannelser og kompetenceudvikling af elektrikere og andre professionstyper inden for offshore-vindindustrien. Dette skal ske ved at udvikle et såkaldt Center of Vocational Excellence, og CDEU har hjulpet Skive College gennem hele processen.

Energimæssig uafhængighed kræver arbejdskraft

Fra snart sagt alle sider tales der om vigtigheden af energimæssig uafhængighed lige nu. Det er meget flotte ord, men på Skive College, der som den eneste skole i Danmark arbejder inden for elforsyning, ved man, hvad det reelt vil kræve. Jens Høffner, der er skolens udviklingschef, kommer med et ret godt eksempel:

1 gigawatt havmøllestrøm kræver 95.000 årsværk . Jens Høffner, udviklingschef ved Skive College

  • Vil man udvinde 1 gigawatt havmøllestrøm, kræver det 95.000 årsværk, fortæller han, og fortsætter så:
  • Vi kan være med til at løse samfundsmæssige udfordringer, men det at GreenLab (Skive, red.) kan lave store anlæg, løser ingen samfundsudfordringer. Det er først, når det er spredt til hele verden, at det giver værdi. Det kan det kun, hvis der er nogen til at bygge anlæg, og det kræver håndværkere.

Tæt samarbejde med vindindustrien muliggør hurtig omstilling

Skive College samarbejder allerede med vindindustrien for at kunne levere de kompetencer, der efterspørges – dels for at lave efteruddannelse, der passer til markedet lige nu, og dels for at få kompetencerne med i fremtidens erhvervsuddannelser. Det kræver et konstant blik på, hvad markedet kræver:

  • Ud over vores samarbejde med vindindustrien, så kigger vi også konstant på, hvilke kompetencer, det er, der skal oparbejdes. Hele området går så stærkt, at hvis man skulle basere sig på ministerier og lignende, så ville det tage år at justere uddannelsesprofilerne. Der giver vores tætte samarbejde med vindindustrien en hurtig omstilling og nogle muligheder, så når der for eksempel tales om Power to X, hvad skal folk så kunne? lyder det retorisk fra Jens Høffner.

Vi kan være med til at løse samfundsmæssige udfordringer, men det at GreenLab (Skive, red.) kan lave store anlæg, løser ingen samfundsudfordringer. Det er først, når det er spredt til hele verden, at det giver værdi. Det kan det kun, hvis der er nogen til at bygge anlæg, og det kræver håndværkere – Jens Høffner, udviklingschef, Skive College

Unikke samarbejder tages med ind i europæisk projekt

Skive College samarbejder ligeledes med GreenLab Skive, ligesom skolen også arbejder sammen med Skive Kommune om at lave kommunens vækststrategi. De tætte samarbejder med såvel erhvervsliv som kommune er ret unikke for vestjyske skole, og derfor kommer samarbejderne også til at være nogle af de vigtige elementer, som Skive College nu tager med ind i EU-projektet TECH-SHORE – Technical Skills for Harmonized Offshore Renewables Europe.

Har opnået i alt 30 mio. kr. i EU-støtte til hele projektet

Projektet har partnere med fra fem europæiske lande og har opnået i alt 30 mio. kr. i støtte fra Erasmus+ til at lave et såkaldt Centre of Vocational Excellence (CoVE), der skal udvikle fremtidens uddannelser:

  • Alle siger, at uddannelse er lig med universiteter. Men vi skal også bruge nogle håndværkere, og der er brug for at uddanne dem i hele verden. Derfor siger Europa-Kommissionen: Vi skal have CoVE til at lave uddannelser til dette, og hvert CoVE skal have en erhvervsskole med. Det sender et signal: Skal vi lykkes med at lave de gigawatt, der er mål om politisk, skal vi uddanne et hav af folk, der kan bygge, sørge for infrastruktur, logistik, bygge vindmøller og servicere dem. Så der skal også være en maritim del; folk på skibene; vi skal bruge håndværkere og ikke ingeniører. Der skal både tiltrækkes og etableres en arbejdskraft, lyder det fra Jens Høffner.

Vi kommer i projektet her til at få en stor viden om, hvad der er af andre faser i værdikæden hos de øvrige partnere. Vi kommer også til at se på, om vi kan gøre det anderledes, end vi gør nu, i forhold til at lave nye samarbejdsformer, der er interessante for både virksomhederne og for os – Dennis Lindkvist Nørbjerg, projektleder, Skive College

Håber på at kunne hente ny inspiration i Europa

I CoVE-projektet vil Skive College som nævnt dele ud af sine egne samarbejdsmetoder, og så er håbet også, at man vil kunne hente en masse god inspiration fra de øvrige partnere, lyder det fra Dennis Lindkvist Nørbjerg, der er projektleder på Skive College:

  • Vi kommer i projektet her til at få en stor viden om, hvad der er af andre faser i værdikæden hos de øvrige partnere. Vi kommer også til at se på, om vi kan gøre det anderledes, end vi gør nu, i forhold til at lave nye samarbejdsformer, der er interessante for både virksomhederne og for os. Desuden må man heller ikke undervurdere den viden, der kommer til at ligge i besøg og sparring på kryds og tværs af landegrænser.

Det er fantastisk at opleve, at vi i Midtjylland har aktører, der har ambitioner og mod til at kaste sig ind i samarbejder på dette niveau – Lars Holte Nielsen, direktør ved CDEU

Stolte af at have kunnet understøtte Skive College i processen

CDEU har været dybt involveret i ansøgningsprocessen lige fra at finde de rette konsortiepartnere og sikre den europæiske relevans til at levere input til konsortiemøderne og kommentere på Skive Colleges projektrolle. Lars Holte Nielsen, der er CDEU’s direktør, udtaler:

  • Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

    Erasmus+ har i EU’s nye rammeprogram fået fordoblet sit budget i forhold til tidligere. Det betyder, at EU satser massivt på bl.a. efteruddannelse og opkvalificering, og det kommer for eksempel til udtryk ved, at projektet her har fået hele 30 mio. kr. i EU-støtte. Det er rigtig mange penge for Erasmus+programmet, og det er fantastisk at opleve, at vi i Midtjylland har aktører, der har ambitioner og mod til at kaste sig ind i samarbejder på dette niveau. Selvfølgelig er vi så på CDEU også virkelig stolte over at have kunnet understøtte Skive College i processen, så vi i Midtjylland får et europæisk fyrtårn på et af vores helt store styrkeområder, nemlig vind.

Partnerne i projektet

De øvrige projektpartnere kommer fra hhv. Belgien (hvor lead-partner er Syntrawest), Holland, Norge og Irland. Foruden Skive College deltager fra Danmark også Ørsted samt Cemtec i Hobro.

Mere information om CoVE

Vil du være klogere på Centres of Vocational Excellence, så se på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA