Gode historier

2Fish

6. januar 2012

I Thyborøn ligger Danmarks eneste fiskeriskole. De tænker langsigtet og arbejder på at få gjort deres uddannelsestilbud bredere, end det er i dag. Fx vil de gerne udbyde kurser, som er målrettet virksomheder inden for fiskeriets serviceerhverv, fx auktionshaller, fiskebutikker og akvakultur. Det har de valgt at gøre i en international sammenhæng, for det er her, de kan finde pædagogiske kompetencer og erfaringer, som de ikke selv har, og som er værdifulde, når der skal nyt på skemaet.

Fiskeriskolen har netop fået tilskud til et Leonardo Nyudviklingprojekt (Development of Innovation). Projektet er udviklet i samarbejde med Central Denmark EU Office, som har koordinatorrollen. I projektet deltager fiskeriskoler og organisationer med læringsaktiviteter inden for fiskeriområdet fra Norge, Irland, Spanien og Italien. Sammen har de 2½ år til at udvikle og afprøve mindst 5 nye korte uddannelsesmoduler, som skal rette sig mod behov inden for erhverv på land, der arbejder med fisk.

Partnere:

Fiskeriskolen, Danmark, North Cape Maritime College and Upper secondary School (NCMC) Norge, Lonxanet Foundation for Sustainable Fishing (FLPS på spansk) Spanien, AquaTT, Irland, INFORCOOP, Italien, Confraria De Pescadores De Lira (CPL), Spanien, Central Denmark EU Office, Danmark

Budget, total: 514.236 EUR

EU-tilskud: 385.682 EUR

Projektvarighed:

November 2011 til maj 2014.

Hjemmeside: Se mere på 2Fish projektets hjemmeside.