God historie

37 mio. kr. i EU-støtte til nyt projekt: VIA går forrest i at uddanne undervisere i bæredygtig udvikling

31. august 2023

VIA University College er med CDEU’s hjælp blevet leder af projektet TEACH4SD, som frem til 2027 skal understøtte uddannelse i bæredygtig udvikling på tværs af lande i Europa. Det er CDEU, der har identificeret muligheden, opdyrket netværk og hjulpet med at tilpasse ansøgningen, så den kunne opnå 37 millioner kroner i EU-støtte. CDEU har desuden en mindre rolle i projektet i forhold til at udbrede kendskabet til TEACH4SD, så den læring, projektet byder på, kan komme alle i Europa til gode.  

Et nyt EU-projekt, TEACH4SD, skal over de næste fire år styrke undervisere i bæredygtig udvikling på tværs af landegrænser – og VIA University College går forrest som leder af projektet.  

Projektet strækker sig fra Spanien over Danmark og fra Benelux til Rumænien, og det handler om at videreuddanne undervisere samt om at udvikle nye læringsmaterialer for at understøtte uddannelse i bæredygtig udvikling i Europa.  

Idéen til projektet er vokset ud af et større samarbejde mellem CDEU og VIA i forhold til at identificere bæredygtighed og at have FN’s Verdensmål (SDG’er) som det centrale fokus, og projektet lægger sig tæt op ad VIA’s øvrige bæredygtighedsarbejde.  

Vil etablere et korps af forandringsskabende ambassadører 

Blandt projektets vigtigste mål er at få etableret et korps af undervisere og uddannelsesinstitutioner inden for uddannelse i bæredygtig udvikling (også kaldet ESD – Education for Sustainable Development) for derved at levere ambassadører, der kan skabe forandringer blandt studerende, elever og skoler i Europa. 

Første skridt er at uddanne 400 europæiske undervisere i Education for Sustainable Development og lade dem integrere ESD i deres undervisningspraksis. Derefter vil projektet arbejde på at få certificeret undervisningskonceptet som en formel standard (et ESD-’label’) og gøre undervisningsmaterialerne tilgængelige i et digitalt akademi, hvor flere undervisere siden kan blive videreuddannet på forskellige måder (f.eks. gennem webinarer, micro-credentials, m.v.). 

En del af et af Europa-Kommissionens flagskibsprojekter på uddannelsesområdet

Støtten til TEACH4SDkommer fra EU’s Erasmus+program, og projektet er en del af et af Europa-Kommissionens flagskibsprojekter på uddannelsesområdet, nemlig COVE – Centers of Vocational Excellence.  

Kommissionen vil skabe 100 Centers of Vocational Excellence, som skal være go-to point ift. at sikre den nyeste undervisningspraksis og viden inden for arbejdsmarkedets erhvervsområder. Centrene skal både indeholde uddannelsesforløb for elever og studerende, men også tilbyde efter-videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke for at sikre, at alle i Europa har adgang til kvalitetsundervisning og kurser inden for deres fag. Dertil er det et krav, at uddannelsesinstitutionerne samarbejder tæt med arbejdsmarkedets partnere og virksomheder for at sikre en arbejdsstyrke, som er agil og klædt på til fremtidens omskiftelige arbejdsmarked.  

VIA får fokus på sundhed  

I det COVE, som VIA nu skal lede, er der fem regionale Centres of Excellence. Hvert af disse har fokus på en specifik sektor, og her får VIA fokus på sundhed. Derfor har VIA som tæt partner i projektet både SOSU Østjylland samt Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune for at sikre, at der skabes synergier med såvel undervisere på ungdomsuddannelser som med aftagerfeltet. 

Vil oprette et fælleseuropæisk, digitalt akademi

Foruden de fem regionale Centres of Excellence på særligt udvalgte, videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, så søger projektet også at oprette et fælleseuropæisk, digitalt akademi for undervisning i bæredygtig udvikling. Her skal underviserne kunne få kompetenceudvikling og udveksle best practices: 

  • Det har været vigtigt for os at fokusere på undervisere – ’teachers first’ – da det er lige nu i klasserummene, at transformationen foregår. Vi har også søgt at inddrage aftagere i udviklingen, så undervisningen kommer til at afspejle den virkelighed, de studerende skal ud i. Vi håber, at denne helhedstilgang med både praktisk og teoretisk udvikling kan skabe grundstenen i en ny, europæisk ambassadørbevægelse, lyder det fra Jeppe Kiel Christensen. Han er konstitueret forskningschef for Forskningscenter for innovation og entreprenørskab i VIA, og så er han også en af to projektledere på TEACH4SD-projektet. 

CDEU’s rolle i projektet

CDEU har som nævnt også en mindre rolle i projektet: Vi skal stå for at indhente intelligence/EU-viden inden for de fem centre, identificere synergi-funding, skabe synlighed i Bruxelles-baserede miljøer omkring projektet og lave SDG-webinarer, og vi glæder os meget til det videre arbejde i projektet.  

FAKTA OM TEACH4SD

VIA har været hovedansøger og varetager nu projektledelsen for hele TEACH4SD.  

Skal etablere fem regionale “Centre of Vocational Excellence” inden for fem forskellige sektorer: Sundhed, handel, entreprenørskab, tekstil og byggeri, samt en digital platform, der forbinder de fem centre.

De øvrige uddannelsesinstitutioner er ELISAVA (Barcelona School of Design and Engineering), Odisee University of Applied Sciences i Belgien, Saxion University of Applied Science i Holland og Tuiasi, Technical University Gheorghe Asachi Iasi i Rumænien. 

Skal udvikle indhold til kompetenceløft for undervisere, primært fra videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervsuddannelser. 

Skal udrulle et digitalt akademi for uddannelse inden for bæredygtig udvikling 

Vil skabe europæisk grundlag for et stærkt arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling 

Er støttet af Erasmus+ programmet ’Centres of Vocational Excellence.’  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Jesper Bracht
EU-konsulent
Forskning