Ansøgningsrunder

75 mia. kr. i EU-støtte skal bringe de helt rette, grønne teknologier på markedet

5. august 2020

Kommissionen vil med sin nye innovationsstøtteordning Innovation Fund over de næste ti år investere over 75 milliarder kroner i løsninger, der kan hjælpe med at indfri EU’s ambitiøse mål om klimaneutralitet i 2050. Første ansøgningsrunde er for investeringer på over 56 mio. kr., og runden er åben indtil 29. oktober.  

For at indfri EU’s mål om klimaneutralitet i 2050 skal der allerede i dag investeres i de helt rigtige, grønne teknologierDerfor har Kommissionen denne sommer lanceret Innovation Fund, der gennem en række ansøgningsrunder for store og små projekter frem til 2030 vil investere over 75 milliarder kroner i at bringe innovative, grønne teknologier på markedet.  

Finansiering af Innovation Fund: Den, der forurener, betaler

Innovation Fund finansieres med indtægterne fra EU’s CO2-kvoteordning, der fastsætter og sælger kvoter til energitung industri og til energisektoren for deres CO2-udledning. Innovation Funds samlede investeringsstørrelse på 75 milliarder kroner er beregnet ud fra en CO2-pris på 150 kroner per ton CO2. Da denne forventes at stige i løbet af de kommende år, i og med at kvoterne reduceres, så kan det forventes, at størrelsen på Innovation Fund – og dermed investeringerne i grønne teknologier – ligeledes vil stige.  

Skal støtte teknologiske gennembrud

Innovation Fund skal støtte ægte innovation, det vil sige projekter og teknologier, der modsat inkrementel innovation udgør teknologiske gennembrudInnovation Fund er den første af sin slags og går til projekter, der er klar til at blive realiseret i stor skala.  

Forskellen mellem Innovation Fund og andre innovationsstøtteprogrammer i EU, som forskningsstøtteprogrammet Horizon Europe og miljøstøtteprogrammet LIFE, er, at Innovation Fund-støtten ikke har til formål at gøre teknologierne klar til markedet. Støtten skal derimod gå til at bringe grønne teknologier, der allerede er klar til at erstatte mindre bæredygtige alternativer, på markedet i stor skala.  

Fremtidens grønne energiteknologier

Innovation Fund støtter teknologiske gennembrud i vedvarende energi samt opsamling og lagring af kulstof, energitunge industrier og energilagring, dvs. batterier.  
Kommissionen understreger, at enhver form for forbedring i disse teknologier langs hele værdikæden kan støttes. Det vil sige at projekter om vedvarende energi konkret kunne være: Innovation i offshore vind, brintmobilitet, innovation af den måde, som vedvarende energianlæg bygges eller produceres på, m.v. Kommissionen byder ligeledes tværsektorielle projekter, såsom f.eks. emissionsbesparende industrisymbioser, velkomne 

Små og store projekter støttes med op til 60% i EU-medfinansiering

Frem til 2030 vil Innovation Fund oprette årlige ansøgningsrunder for henholdsvis store og små projekter. Den første ansøgningsrunde er åben nu og indtil den 29. oktober og har en størrelse på 7,5 milliarder kroner. Ansøgningsrunden er rettet mod store projekter, der søger en investering på mere end 56 millioner kroner. En ansøgningsrunde for små projekter, dvs. projekter med en investeringsstørrelse på under 56 millioner kroner, vil blive åbnet i december. EUmedfinansieringen ligger på op til 60%. 

Udvælgelsesproces i to trin samt evalueringskriterier 

Ansøgningsprocessen er opdelt i to trin: Første trin er en sortering, hvorefter de udvalgte projekter får lov til at gå videre til andet trin, som er den fulde ansøgning. Der sorteres og vurderes i første omgang ud fra tre kriterier: Fortrængt drivhusgasudledning, innovationsgrad og projektets modenhed. 

Kommer et projekt videre til andet trin og den fulde ansøgning, vurderes projekterne ud over de tre nævnte kriterier også på projektets potentiale til skalering såvel som på projektets omkostningseffektivitet.  

I den første ansøgningsrunde for store projekter, som er åben nu, er det første trin, som har deadline d. 29. oktober, mens deadline for den fulde ansøgning (andet trin) er i 2. kvartal af 2021. Kommissionen forventer, at omkring 70 projekter vil gå videre til andet trin. Ansøgningsprocessen kan desuden studeres nærmere i denne præsentation.

Støtte til lovende projekter 

Op til 20 projekter, der er lovende, men for eksempel ikke er modne nok til at komme igennem første trin, kan blive udvalgt til at modtage Project Development Assistance (PDA). I dialog med den Europæiske Investeringsbank (EIB) vil der så aftales og designes støtte til, at projektet kan modne og blive klar til en fremtidig ansøgningsrunde i Innovation Fund. 

Sådan ansøger du

Den første ansøgningsrunde for store projekter (investeringer på over 56 millioner kroner) er som nævnt åben, og der kan frem til 29. oktober ansøges på linket her.

Kontakt os gerne for nærmere information 

Vil du høre nærmere om, hvordan din virksomhed eller dit konsortium kan søge støtte fra Innovation Fund til innovation i Midtjylland, så er du meget velkommen til at kontakte CDEU’s konsulent Rikke Edsjö direkte på re@CentralDenmark.eu

Læs mere

Du kan læse mere om Innovation Fund på linket her

Du kan også læse om Agenturet for Innovation og Netværk, der håndhæver Innovation Fund,  linket her. 

Søges: Tekniske eksperter til projektevalueringer 

Kommissionen søger også stadigvæk efter tekniske, juridiske og finansielle eksperter, der kan evaluere ansøgningerne til Innovation Fund. Interesserede eksperter kan melde sig på linket her