God historie

75 mio. i EU-støtte: Projektet CE Beyond Waste skal være fyrtårn for cirkulær økonomi

13. december 2021

Det nye projekt “Circular Economy Beyond Waste” har fået 75 mio. kr. fra EU’s LIFE IP-program til at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi i hele Danmark. Region Midtjylland er ejer af projektet, der samler 40 partnere, herunder 18 fra Midtjylland, om at løfte den store opgave, og projektet får særligt fokus på kompetenceopbygning og systemforandring. CDEU har understøttet hele vejen fra idéudvikling og frem til aflevering af den færdige ansøgning.


En kedelig dansk førerposition

De mange partnere i Circular Economy Beyond Waste (CE Beyond Waste) arbejder med cirkulær økonomi i en række forskellige delprojekter. Favrskov Forsyning deltager med et projekt, der tager udgangspunkt i en dansk førerposition, som vi ikke kan være særligt stolte af:

 • I EU ligger Danmark helt i top, når det kommer til mængden af affald per borger, og i Favrskov Kommune genererer hver borger årligt 854 kilo affald (tal fra 2018) og skaber dermed mere affald per borger end gennemsnittet på landsplan, lyder det fra Mette Raaschou, der er projektleder ved Favrskov Forsyning.

Vi har behov for initiativer, der integrerer den cirkulære økonomi i lokalsamfundet, så vi kan knække den stigende affaldskurve i Favrskov Kommune. Den cirkulære økonomi skal være håndgribelig og praktisk anvendelig for den gængse borger. Det vil vi rigtig gerne finde løsninger til. – Sara Funch, direktør for Favrskov Forsyning

Cirkulær økonomi skal være håndgribelig og praktisk anvendelig for den gængse borger

Mette Raaschou suppleres af selskabets direktør, Sara Funch:

 • Vi har derfor behov for initiativer, der integrerer den cirkulære økonomi i lokalsamfundet, så vi kan knække den stigende affaldskurve i Favrskov Kommune. Den cirkulære økonomi skal være håndgribelig og praktisk anvendelig for den gængse borger. Det vil vi rigtig gerne finde løsninger til i Favrskov og hermed bidrage til den bæredygtige omstilling af lokalsamfundet.

CE Beyond Waste: Vil forebygge affald samt højne genbrug og genanvendelse

Det er baggrunden for, at Favrskov Forsyning er gået med i projektet CE Beyond Waste, der via en lang række delprojekter retter sig mod forebyggelse af affald samt mod mere genbrug og genanvendelse. Region Midtjylland er lead partner og skal dermed lede det omfattende projekt, som er udviklet sammen med Region Hovedstaden og Miljøstyrelsen samt en række kommuner, affaldsselskaber, forsyningsselskaber, m.fl. CDEU har hjulpet projektet gennem hele ansøgningsprocessen:

Projektet rækker ud til alle interesserede – fra de lokale til de nationale – og med EU’s finansiering sikres ressourcer til arbejdet og en fælles forpligtelse til et bredt, dansk samarbejde om denne vigtige problemstilling. På den måde er alt lagt til rette for, at projektet kan skabe både store og varige forandringer. – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Vi er stolte over at have været med til at skabe et så vigtigt projekt

 • Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

  På CDEU er vi meget stolte over at have været med til at skabe et så vigtigt projekt som CE Beyond Waste, der med midtjysk lederskab går på tværs af regioner for virkelig at gøre en forskel for den cirkulære økonomi. Med den massive EU-støtte anerkender Europa-Kommissionen, at Midtjylland er en faktor i den grønne omstilling, og at Midtjylland kan udvikle løsninger, som kan komme hele Europa til gavn, fortæller CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, som fortsætter:

Et bredt dansk samarbejde skal skabe varige forandringer

 • Projektet rækker ud til alle interesserede – fra de lokale til de nationale – og med EU’s finansiering sikres ressourcer til arbejdet og en fælles forpligtelse til et bredt, dansk samarbejde om denne vigtige problemstilling. På den måde er alt lagt til rette for, at projektet kan skabe både store og varige forandringer.

Favrskov Forsyning: Mere direkte genbrug og flere reparationer

Delprojektet for Favrskov Forsyning vil gentænke genbrugspladserne, således at der fokuseres på nye koncepter, samarbejdsformer og processer, der fordrer større genanvendelse, flere reparationer og i det hele taget skaber en ændring i, hvordan vi plejer at anvende genbrugspladsen.

Favrskov Forsynings ‘Gi’ og Ta’-indsats

Der oprettes i den forbindelse en ny genbrugsstation i Hadsten, og ligeledes etableres der et værksted, hvor der kan foretages reparationer. Projektet skal også løfte indsatsen ’Gi’ og Ta’’, som inviterer til direkte genbrug.

Vil hente ny inspiration i partnerskabet

Et af Favrskov Forsynings mål med at deltage i projektet er at bruge partnerskabet med de 39 andre deltagere til at hente ny inspiration til, hvorledes affaldsmængden kan nedbringes:

 • Vi håber på, at projektdeltagelsen bidrager med læring og sparring mellem de deltagende parter, så vi får inspiration til og viden om, hvordan vi kan knække affaldskurven i Danmark og skabe mindre affald, fortæller Sara Funch.

Favrskov Kommune er en mindre landkommune. Vi håber derfor også, at projektet kan bidrage til at få cirkulær økonomi mere ud i landområderne og mere i øjenhøjde med borgerne, så cirkulær økonomi også bliver en praksis, man kan deltage i som borger. – Mette Raaschou, projektleder ved Favrskov Forsyning

Mål: At bringe cirkulær økonomi længere ud på landet og mere ned i øjenhøjde

Desuden er et mål med deltagelsen at bringe den cirkulære økonomi lidt mere ned i øjenhøjde – også for borgere uden for byerne:

 • Favrskov Kommune er en mindre landkommune. Vi håber derfor også, at projektet kan bidrage til at få cirkulær økonomi mere ud i landområderne og mere i øjenhøjde med borgerne, så cirkulær økonomi også bliver en praksis, man kan deltage i som borger. Derigennem håber vi også at kunne vise nye, konkrete løsninger inden for cirkulær økonomi, fortæller Mette Raaschou, som suppleres af sin direktør:

Håber at kunne inspirere lignende landkommuner fremadrettet

 • Hyg og Byg-afdeling, der er en del af indsatsen Gi’ og Ta’ hos Favrskov Forsyning

  Ved projektets afslutning håber vi at have bidraget med en genbrugsplads, der er blevet en driver for lokal omstilling til cirkulær økonomi gennem samarbejder, borger-engagement, mindre affald og mere reparation, upcycling og direkte genbrug. Hertil håber vi at bidrage med at skabe gode eksempler, som lignende landkommuner kan inspireres af, fortæller Sara Funch.

Viden skal deles på tværs, så kulturen kan ændres i bredt samarbejde

Netop det med at kunne inspirere andre og at bidrage til den lokale omstilling til cirkulær økonomi ligger rigtig godt i tråd med tankerne bag CE Beyond Waste. En væsentlig del af det nye Life IP-projekt bliver nemlig at opbygge og dele viden på tværs af geografi og delprojekter, så forbrugs- og produktionskulturen kan ændres i et bredt samarbejde mellem myndigheder, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner.

Den her måde at arbejde sammen på, hvor man prøver at gøre det i fællesskab ved at løfte en større geografi end bare sit eget lille, kommunale område, det giver en anden synergi, det giver en anden gennemslagskraft, og det giver også en anden synlighed. – Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig

Life IP-projekt: Et oplagt værktøj til at løfte de tunge dagsordener sammen

Her kan et LIFE IP-projekt med mange forskelligartede partnere, der samarbejder på tværs af geografi og arbejdsområder, være en stor force. Se bare på Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der med CDEU’s hjælp fik 51 mio. kr. i støtte fra EU, og som siden 2016 har arbejdet for at klimatilpasse Midtjylland bedst muligt. I C2C CC arbejder 31 partnere sammen i 24 delprojekter, og et af udstillingsvinduerne for de gode løsninger i projektet er Klimatorium i Lemvig:

 • Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig. Pressefoto.

  Et stort EU-projekt som det her kan virkelig binde aktører sammen på tværs, og så er tilskuddet fra EU en slags blåstempling af, at det også er et demonstrationsprojekt, som andre kommuner og regioner i EU kan lære af, lyder det fra Lemvigs borgmester, Erik Flyvholm (V).

EU og FN: Det lokale niveau skal flytte den her dagsorden

Borgmesteren uddyber:

 • I såvel EU som i FN-regi er man jo helt skarpe på, at det starter ved det lokale niveau: Det er kommuner og regioner, der skal flytte den her dagsorden. Man kan godt i en national regering beslutte et eller andet, men selve det at få det til at ske, det at vende en udfordring til en mulighed, som man så gør til en del af en strategi – det er noget, der skal ske ude i lokalområdet.

Man kan godt i en national regering beslutte et eller andet, men selve det at få det til at ske, det at vende en udfordring til en mulighed, som man så gør til en del af en strategi – det er noget, der skal ske ude i lokalområdet. – Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig

 • Det er ikke nok, at der sidder en national regering og beslutter det. Så jeg synes, at den her måde at arbejde sammen på, hvor man prøver at gøre det i fællesskab ved at løfte en større geografi end bare sit eget lille, kommunale område, det giver en anden synergi, det giver en anden gennemslagskraft, og det giver også en anden synlighed, end hvis der står 40 partnere og forsøger at drible med det her hver for sig, slutter borgmesteren.

Fakta om projektet CE Beyond Waste

Varighed

CE Beyond Waste går officielt i gang i starten af 2022, og projektet vil køre i otte år.

Indsatsområder

Foruden det særlige fokus på kompetenceopbygning og systemforandring omfatter projektet også indsatser på alt lige fra elektronisk affald, byggeaffald, tekstiler og plastik til offentlige indkøb, digitalisering, lovgivning, komposit og biomasse.

Budget

Budgettet for projektet er på i alt 125 mio. kr., hvoraf 75 mio. kr. kommer fra EU LIFE. Resten af finansieringen bidrager projektets partnere med.

Liste over partnerne

Følgende 40 partnere indgår i CE Beyond Waste. Heraf er de 18 midtjyske partnere fremhævet med fed skrift:

Region Midtjylland (lead), Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus, AFLD I/S (Herning), Albertslund Kommune, Bornholms Regionskommune, Central Denmark EU Office (CDEU), Favrskov Affald, FGU Bornholm, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Gate 21, Gentofte Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Horten, Hvidovre Kommune, Kolding Kommune, Københavns Kommune, Morsø Kommune, Møbelfabrikken, Nomi4s (Holstebro), Plastix (Lemvig), Quantafuel, Randers Kommune, Renosyd (Skanderborg), Rudersdal Kommune, Region Syddanmark, Samsø Kommune, Silkeborg Genbrug og Affald, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Thisted Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune og WeDoDemocracy.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling