God historie

85% ville gøre det igen: Virksomheder meget glade for Horizon 2020

8. januar 2020

Selv om det kan være bøvlet, så er konklusionen klar: 85 procent af de virksomheder, der har deltaget i et projekt under EU’s Horizon 2020-program, har fået så stort et udbytte, at de ville gøre det igen. Det er blot en af konklusionerne i en ny analyse, der også ser nærmere på den rolle, som CDEU og de øvrige EU-kontorer spiller, når det gælder om at opnå EU-støtte.

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Programmet yder i perioden 2014-2020 hele 75 milliarder euro i EU-støtte til bl.a. de virksomheder og iværksættere, der har de mest innovative idéer. Nu har Oxford Research for Styrelsen for Forskning og Uddannelse i en analyse undersøgt, hvordan det står til med tilfredsheden af programmet for de virksomheder, der har modtaget støtte.

Styrket, internationalt netværk

Overordnet set viser analysen, at deltagelsen i Horizon 2020-projekter giver virksomhederne stort udbytte i form af et styrket, internationalt netværk samt en øget forsknings- og innovationshøjde.
Selvom de forventninger, som virksomhederne har, når de går ind i projekterne, ofte overstiger de resultater, som de ender med at få, så er den ret entydige vurdering, at det kan betale sig for virksomhederne at deltage.

78 pct. af de erfarne virksomheder, der har deltaget i to eller flere Horizon2020-projekter, samt 84 pct. af de, der blot har deltaget i et enkelt, er således tilfredse med de resultater, de opnår, sammenholdt med den opnåede støtte og virksomhedens tids- og ressourceforbrug.

Desuden har klart størstedelen af virksomhederne planer om at gentage succesen: Hele 85 procent af de erfarne deltagere og knap 65% af de nye deltagere vil gerne deltage i nye projekter under Horizon 2020 og/eller det kommende Horizon Europe-program, der vil gælde fra 2021-2027.

CDEU’s erhvervskonsulenter, Thomas Steen Hansen (t.h.) og Tarik Kehli

Opnår succes ved brug af EU-kontorer

Der er nogle tværgående kendetegn ved de virksomheder, der flere gange har haft held til at opnå Horizon2020-støtte, og et af disse er, at virksomhederne har forstået at bruge rådgivningssystemet. Flere af de 25 interviewede virksomheder fremhæver således de regionale EU-kontorer som de, der i første omgang gjorde dem opmærksomme på Horizon 2020. EU-kontorerne nævnes også som vigtige vidensformidlere og ’oversættere’, da EU-kontorerne kender Horizon 2020 i detaljer og kan hjælpe med at gennemskue, om det er realistisk for virksomheden at opnå funding ved at søge på de specifikke opslag. Desuden kan EU-kontorerne give råd til, hvordan virksomheder bedst muligt kan indgå i et Horizon 2020-projekt.

Kan vi også hjælpe dig?

Over de seneste fem år har CDEU’s erhvervskonsulenter hjulpet 48 projekter med at opnå i alt 191 mio. kr. i EU-finansiering, og vi kender EU-programmerne til bunds. Så hvis du har brug for at få afklaret, om din idé har, hvad der skal til for at være med i kapløbet om EU-millionerne, så tag endelig fat i os.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv