GODE HISTORIER

VIA University College og CDEU opretter forskernetværk for forskere interesserede i Horizon Europe

20. januar 2023

VIA og CDEU har de seneste år afholdt det såkaldte ’forskerforløb’, hvor forskere fra VIA har fået specialiseret hjælp og sparring i deres vej mod Horizon Europe. I december 2022 inviterede CDEU i samarbejde med VIA’s Projektstøtteenhed forskerne til første møde i et nyoprettede erfaringsnetværk, der skal understøtte vidensudveksling på tværs af VIA’s forskningsprogrammer og dermed bidrage til at sikre, at VIA opnår succes i verdens største forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe. I alt har fem forskere fra bl.a. pædagogik og dannelse, sundhed og velfærdsteknologi samt byggeri, energi, vand og klima deltaget i forskerforløbet. Vi glæder os til at byde flere forskere velkommen i vores fælles indsats mod at øge VIA’s deltagelse og hjemtag fra Horizon Europe. Samtlige fem forskere deltog i ovennævnte erfaringsnetværk. 

VIA vil inden for sit felt være en uddannelses- og forskningsinstitution af allerhøjeste kvalitet, også set i et internationalt perspektiv. Så kort kan strategien opsummeres for en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner, VIA University College, med omkring 2000 ansatte og 18.000 studerende fordelt over otte campusser.

VIA FORSKERFORLØB

En del af samarbejdet mellem VIA og CDEU er fokuseret på at øge VIA’s deltagelse i verdens største rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Midlet til at opnå dette mål er ’forskerforløbet’, og har været et samarbejde mellem VIA’s Projektstøtteenhed og CDEU.

Det er rart, at Projektstøtteenheden og CDEU kan oversætte EU, og ud fra det jeg har sagt, finde de rette EU-termer, som jeg opererer inden for”  – Lillian Buus, ph.d og forskningsleder ved VIA

Lillian Buus, ph.d. og forskningsleder ved Program for Læring og IT

Lillian Buus, ph.d. og forskningsleder ved VIA

”Kort sagt har forskerforløbet til formål at understøtte forskernes rejse mod succesfuld deltagelse i det prestigefyldte EU-program Horizon Europe” udtaler CDEU’s Elena Nielsen, der arbejder med VIA, og som var med til at starte forløbet op. Konkret er forløbet bygget op omkring en række trin, der skal overskueliggøre den lange og svære vej mod Horizon Europe.

I de første indledende møder bruger vi en hel del tid på at lære forskeren at kende, og forsøger at forstå forskerens niche i nichen”, siger Elena Nielsen. Herefter påbegynder både VIA’s projektstøtteenhed og CDEU et analysearbejde, der skal identificere konkrete muligheder i Horizon Europe, tendenser for området på europæisk plan, sikre internationalt perspektiv og kortlægge aktørlandskabet med henblik på at kunne indarbejde VIA forskeren i et allerede etableret konsortium. ”Efter vores indledende dialoger med forskerne begynder det svære arbejde: netværks- og konsortieopbyggelsen. Af samme grund har vi fundet det nødvendigt at oprette et erfaringsnetværk, hvor forskerne kan sparre sammen og lade sig inspirere af hinanden”, udtaler CDEU’s Jesper Bracht, der også arbejder indgående med VIA.

Erfagruppen er født

Karen Barfod, ph.d. og docent på VIA

Karen Barfod, ph.d. og docent på VIA

Gruppen er tænkt som et uformelt sparringsnetværk, hvor forskerne kan tale sammen og lære af hinandens erfaringer. Karen Barfod, ph.d. og docent på VIA, der er forskningsleder for Program for Outdoorpædagogik ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, er en af de fem forskere, der har deltaget i forskerforløbet. Karen deltog også på erfagruppemødet, hvor hun udtalte, at hun grundlæggende oplever at blive taget hånd om.

”Projektstøtteenheden og CDEU hjælper med at oversætte det franske EU-system, der er skrevet i et sprog, man ellers kan løbe sur i”, fortsætter Karen. ”Det har været et kolossal støtte, hvor man føler sig godt hjulpet på vej”, afslutter hun. Også Lillian Buus, ph.d. og forskningsleder ved Program for Læring og IT i Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, istemmer sig Karens positive kommentarer: ”Det er rart, at Projektstøtteenheden og CDEU kan oversætte EU, og ud fra det jeg har sagt, finde de rette EU-termer, som jeg opererer inden for”, fortæller hun. Videre fortæller Lillian, at hun har fundet stor støtte i det udarbejdede materiale, som er blevet lavet til hende under forløbet. Hertil udtaler hun: ”Intelligence-rapporten har været helt fantastisk, så jeg kan se, hvem der gør sig godt på mit område. Den har jeg genbesøgt mange gange”.

”Projektstøtteenheden og CDEU hjælper med at oversætte det franske EU-system, der er skrevet i et sprog, man ellers kan løbe sur i” – Karen Barfod, ph.d. og docent på VIA

TÆTTERE PÅ HORIZON EUROPE

Lillian har for nyligt taget de første skridt mod Horizon Europe, idet hun er blevet optaget i et COST-netværk; et netværk for ligestilling mellem kønnene inden for informatik, hvor Lillian sidder med i ledelsesudvalget. Også Karen er aktiv i en Horizon Europe-ansøgningsproces, hvor fokus er på at etablere et COST-netværk.

Erfagruppen vil for fremtiden mødes to gange årligt, hvor arrangementer i både Midtjylland og Bruxelles vil blive afholdt med skiftende faglige input og tematikker.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Jesper Bracht
EU-konsulent
Forskning
Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA