Gode historier

Aarhus 2017 deltager i European Week of Regions and Cities

17. august 2016

Aarhus 2017 deltager i European Week of Regions and Cities med seminaret `Regions and Cities for Cicular Economy´ med entreprenør og partner af Worldperfect, Martin Thim. Her vil han tale om Aarhus Sustainability Model, en bæredygtighedsguide, der er et værktøj til alle slags kulturaktører, som ønsker at arbejde med bæredygtighed i deres organisation og produktioner.

Kulturen kan være et godt talerør til mennesker overalt, når de store spørgsmål skal stilles om verdens fremtid, men kulturaktørerne kan også være nogle af dem, der går forrest i udviklingen og viser, at de kan nå bredt ud og præge den adfærdsændring, der er behov for.

Aarhus Sustainability Model (ASM) skal ikke ses som et redskab til de udvalgte. Ved at deltage på European Week of Regions and Cities (EWRC) er håbet, at rigtig mange vil tage ASM til sig og udbrede det så vidt som muligt, så det kan leve videre i nye tidssvarende udgaver i mange år frem, både lokalt, nationalt og internationalt.

Aarhus 2017 indgår i et samarbejde med CDEU, der har hjulpet dem ind i et konsortium, som består af Sloveniens EU-Repræsentation, Portugals Region Midt, den spanske region Navarra og Tyrkiets hovedstadsregion i Ankara, Cankaya. De vil alle byde ind med emner om bæredygtig økonomisk vækst på EWRC.

På EWRC vil Aarhus 2017 fremsætte nogle af de nyeste bæredygtige og kulturelle tiltag inden for den cirkulære økonomi. ASM tager fat i mange af de udfordringer europæiske regioner og byer står overfor, som f.eks. formidling af affaldssortering. ASM viser vej til nye muligheder inden for den kulturelle cirkulære økonomi, som har et stort potentiale, særligt i forhold til afvikling af festivaler. ASM er opbygget omkring cradle-to-cradle konceptet, hvor delepolitik, dyrke egne grøntsager og affaldssortering osv. er afgørende aktiviteter.

Om cirkulær økonomi

I en cirkulær økonomi bevares værdien af produkter og materialer længst muligt. Affald og ressourceanvendelse minimeres, og ressourcer bevares i økonomien, når produkter når udløbet af deres livscyklus, således at de anvendes igen og igen og skaber yderligere værdi.

Cirkulær økonomi er med til at skabe bæredygtig vækst i EU, hvilket betyder at ressourcer skal bruges på en mere intelligent og bæredygtig måde. Den hidtidige lineære model for økonomisk vækst egner sig tydeligvis ikke længere til nutidens samfundsbehov i en globaliseret verden. Og derfor kan vores fremtid ikke bygges på modellen “tag, fremstil og smid væk”. Mange naturlige ressourcer er begrænsede, og vi må finde miljømæssigt og økonomisk bæredygtige måder at udnytte dem på. Erhvervslivet har også en økonomisk interesse i at udnytte sine ressourcer bedst muligt.

Læs mere om EU og cirkulær økonomi.

Om European Weeks of Regions and Cities

`Regioners og byers europæiske uge´ er en årlig 4-dages begivenhed, hvor byer og regioner viser deres evner til at skabe vækst og beskæftigelse, implementere europæisk samhørighedspolitik og bevise vigtigheden af lokal og regional europæisk ledelse.

Begivenheden blev skabt i 2003 og har siden udviklet sig til en europæisk netværksplatform for eksperter i regional og lokal udvikling. Udveksling af best-pratice inden for økonomisk udvikling og social inklusion, grænseoverskridende samarbejde, offentlige-private partnerskaber og regional innovation er blevet nogle af de mange emner, som tages op i løbet af ugen.

Gennem årene har begivenheden vokset sig til at være et afgørende event om EU-regionalpolitik, hvor politikere og ansatte gør opmærksom på betydningen af regioner og byer i udviklingen af EU-politikker. EWPC byder 6000 deltagere og 600 talere velkommen i oktober hvert år til mere end 100 workshops og debatter, udstillinger og netværksmuligheder.

Samtidig med workshopsne i Bruxelles finder 250 lokale events sted fra september til november over hele Europa.

Find ud af mere og gå ind på EWRC´s hjemmeside.

Tid og sted

Onsdag d. 12. oktober kl. 11.15-13.00 finder workshoppen `Regions and Cities for Cicular Economy´ sted på Sloveniens EU-repræsentation.

Adressen er Rue du Commerce 44. Det er meget centralt i forhold til Europa-Parlamentet, Kommissionen og andre af EU’s væsentlige institutioner.

Tilmelding

Det er gratis at deltage i EWRC, men tilmelding skal ske online senest fredag d. 26. september. Via linket vil du også kunne se listen af workshops.