God historie

Aarhus indfører pant på takeaway-kaffekopper - og fortæller om det for hele Europa

27. november 2023

Aarhus’ offentlige affaldsspande fyldes lynhurtigt, og langt størstedelen kommer fra takeawayemballage. Det belaster såvel miljø som de kommunale budgetter, og derfor vil kommunen nu gøre noget ved udfordringen. Aarhus er derfor på vej til at lancere et nyt pilotprojekt om pant på flergangsemballage, som skal udrulles i hele byen. Idéen spiller direkte ind i EU’s tanker om mere genbrugsemballage i fremtiden, og CDEU har understøttet Aarhus Kommune i at fortælle om pilotprojektet på generalkonferencen i Circular Cities and Regions Initiative, der netop har været afholdt i Bruxelles.

Fra venstre: Simon Rossau, Aarhus, Mads Nansen Paulsen, CDEU, Geir Sæther, TOMRA, Maria Helene Louwrier, CDEU, og Tomas Hemmer-Hansen, Region Midtjylland

Ved middagstid den 8. november gik Aarhus Kommune og den cirkulære virksomhed TOMRA på talerstolen på den første årlige generalkonference i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Her præsenterede de en konkret løsning på udfordringen med de store mængder takeaway-emballage, der dagligt ender både i og uden for kommunens skraldespande. Løsningen forventes udrullet i Aarhus by i første kvartal af 2024. 

Til præsentationen fortalte Simon Rossau, projektleder i Ren By hos Aarhus Kommune, og Geir Sæther, Senior Vice President i den norske, cirkulære virksomhed TOMRA, om projektet, som hedder ’A Circular Future for Takeaway Packaging’.

Blev chokerede over, hvor stor en del af affaldet i de offentlige skraldespande, der var takeaway-emballage

 Simon Rossau uddyber:

  • Ren By har i mange år arbejdet for mindre affald i gaderne og i vores skraldespande. I dette arbejde undersøgte vi, hvad der egentligt var af affald i vores offentlige affaldsspande, og her blev vi chokerede over, hvor stor en del, der er emballage. Det er meget svært at tænke sig ud af emballage-forbruget gennem adfærdskampagner og borgerrettede initiativer, som tidligere har været, og stadigt er, en stor del af Ren Bys kerneopgaver. Skalaen af problemet er så massivt, at vi ser et behov for at tænke i nye innovative baner. Hertil har vi i udviklingsenheden været så privilegerede, at både vores politiske og organisatoriske ledelse anerkender omfanget af problemet, og ønsker at gå forrest i at understøtte udviklingen af nye systemer, der kan løse dele af det vilde problem, som klima- og ressourcekrisen er. 

Skalaen af problemet er så massivt, at vi ser et behov for at tænke i nye innovative baner. – Simon Rossau, projektleder i Ren By hos Aarhus Kommune

TOMRA: Vi er meget glade for at begynde vores pilotprojekt i Aarhus

I TOMRA er de vant til at operere på et europæisk niveau, hvor Geir Sæther eksempelvis har arbejdet med europæiske standarder. Om samarbejdet med Aarhus Kommune siger han:

  • Vi er spændte på arbejdet med at udvikle og teste et pantsystem, der muliggør skiftet fra engangs– til flergangsemballage, og vi er meget glade for at begynde vores pilotprojekt i Aarhus. Det er vores mål at skabe et system, som gør det så nemt som muligt for folk at genbruge deres emballager samtidig med, at vi efterkommer det lokale erhvervslivs ønsker og behov. 

Vil teste et pantsystem til takeawayemballage i hele Aarhus by

Projektet går i alt sin enkelthed ud på at teste et pantsystem til takeawayemballage i hele Aarhus by. I samarbejde med en række store og mindre erhvervsdrivende indføres der i første omgang kopper, som efter brug kan afleveres i nyopstillede pantautomater, som TOMRA står bag.

Det er vores mål at skabe et system, som gør det så nemt som muligt for folk at genbruge deres emballager samtidig med, at vi efterkommer det lokale erhvervslivs ønsker og behov – Geir Sæther, Senior Vice President i den norske, cirkulære virksomhed TOMRA

I Danmark bruger vi 180 millioner engangskopper om året

Håndteringen af kopper alene er nemlig enormt ressourcekrævende, og i Danmark bruges der f.eks. årligt 180 millioner engangskopper, mens det på verdensplan estimeres, at der sælges 600 milliarder takeawaykopper. I Aarhus’ kommunale skraldespande udgør takeawayemballage omkring halvdelen af affaldets vægt og endnu mere målt på volumen, og det fylder således godt op i de offentlige skraldespande, som kommunen skal betale for at få tømt oftere. 

TOMRA har årelang erfaring på pantområdet

Foruden de nye automater opfører TOMRA også som en del af projektet et nyt, moderne rensningsanlæg, der i første fase kan håndtere takeawaykopper men på sigt også andre typer takeawayemballage. TOMRA har årelang erfaring med at arbejde med både pantsystemer i Danmark og Europa og står blandt andet bag de mest udbredte pantautomater i danske supermarkeder.  

Simon Rossau fra Aarhus fortalte om pilotprojektet ved CCRI-konferencen i Bruxelles

Aarhus og TOMRA fortalte om pilotprojektet på stor, europæisk konference

Aarhus og TOMRA’s fremlæggelse på CCRI’s årlige generalkonference skete foran flere end 500 højt kvalificerede deltagere med både ekspertise og beslutningskraft på det cirkulære område. CCRI er nemlig Europa-Kommissionens flagskibsprojekt inden for cirkulær økonomi, hvori ambitiøse regioner, byer og udvalgte Horizon-projekter udvikler løsninger inden for affaldsreduktion og -forebyggelse samt genbrug og genanvendelse. CCRI-netværket giver desuden mulighed for teknisk og finansiel support med deltagelse fra flere større, europæiske institutioner såsom OECD og Den Europæiske Investeringsbank samt sparring med eksperter på cirkulær økonomi som f.eks. Ellen MacArthur Foundation.  

Med på Region Midtjyllands mandat

Aarhus Kommune har fået mulighed for at fremlægge sit banebrydende projekt på CCRI-konferencen på Region Midtjyllands mandat, fordi regionen er udvalgt til at være et fast medlem i CCRI i kraft af sit arbejde for mere bæredygtige hospitaler samt det store, EU-finansierede projekt Circular Economy Beyond Waste (CEBW) der bl.a. skal realisere og accelerere den nationale affalds- og ressourceplan.

Derfor havde også Tomas Hemmer-Hansen og Jesper Birkhøj Jensen, der til daglig er projektledere i CEBW, taget turen til CCRI-konferencen i Bruxelles for at sparre med kollegaer, eksperter og repræsentanter fra Europa-Kommissionen og mødes med både CDEU, de udsendte fra Aarhus Kommune og TOMRA.

Vi er stolte af at kunne bidrage til at fremvise de bedste, cirkulære løsninger fra Midtjylland

CDEU har understøttet Aarhus og TOMRA i at præsentere deres projekt i CCRI-regi, og den deltagelse blev gjort mulig af, at vi sidste år hjalp Region Midtjylland til at blive medlem af CCRI-netværket. Vi er meget stolte af på denne måde at kunne bidrage til at fremvise de bedste, cirkulære løsninger fra Midtjylland for så stort et europæisk publikum. 

Aarhus har forpligtet sig til at fremvise grønne løsninger for hele Europa

Aarhus Kommunes deltagelse på konferencen passer desuden perfekt ind i udnævnelsen som en af EU’s 112 ”Climate-Neutral and Smart Cities.” Med den udnævnelse har Aarhus nemlig forpligtet sig til at fremvise grønne løsninger for hele Europa, hvor altså også affaldsområdet er et afgørende opmærksomhedspunkt, ligesom cirkulær økonomi i det hele taget udgør en central del af EU’s Green Deal.

Aarhus Kommune deltager ligeledes i CEBW via et delprojekt om at styrke kommunens indkøbsafdelinger i at træffe klogere valg på plastikområdet. Som man kan læse mere om her, er den indsats bl.a. mundet ud i, at man har udfaset skumklude og udviklet en særlig klimavenlig papirklud til flergangsbrug. Den koster kommunen næsten det samme som den tidligere løsning, men udleder 80% mindre CO2.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration