Gode historier

Aarhus Kommune er gået videre som URBACT Good Practice City

21. juni 2017

Aarhus Kommune har netop fået at vide, at de er gået videre som URBACT Good Practice City.
Det er kommunens projekt, ’Culture as the intermediary’, der er gået videre – og CDEU har hjulpet med i ansøgningsfasen.

Nye fysiske rammer skaber nyt indhold i byen

Projektet ’Culture as the intermediary’ går ud på at bruge en uudnyttet ressource – for eksempel en tom kommunal bygning – som ramme for kultur som mellemled i et eksperiment, der inkluderer kommunen, borgerne og civilsamfundet.

Det handler om at bruge den tomme bygning og de fysiske rammer som en ressource, der er med til at bestemme, hvem der inddrages og hvad der skal komme ud af det. Det vil sige, at de fysiske rammer bruges til at gentænke, hvordan man involverer borgere og skaber nyt indhold i udviklingen af byen.


Viser byudviklingen i Aarhus frem i Europa

Det, at Aarhus Kommune nu er gået videre som URBACT Good Practice City, betyder, at kommunen får mulighed for at vise vidt og bredt på europæisk plan, hvordan man kan arbejde med byudvikling, og det kan have masser af fordele. EU-konsulent ved CDEU, Åse Højlund Nielsen, fortæller:

–          Det, som Aarhus Kommune får ud af det her, er masser af synlighed, erfaringsdeling og netværk. De bliver en del af en eksklusiv klub på knap 100 andre byer, som også har noget interessant at vise frem, og det vil endnu en gang kunne placere Aarhus på det europæiske landkort. Samtidig vil det selvfølgelig også give kommunen mulighed for at blive inspireret af de andre byers praksis og dermed få ideer til at arbejde videre i Aarhus.

En af i alt 97 Good Practice Cities

Den indkaldelse af EU-ansøgninger, som Aarhus Kommune indgik med projektet i, var særdeles populær. Således modtog URBACT i alt 270 ansøgninger, som involverede 219 byer fra 29 forskellige lande.

Foruden Aarhus Kommune gik 96 øvrige europæiske byer videre som URBACT Good Practice Cities.

’Award Ceremony’ i Tallinn til efteråret

Ved at være med i projektet bliver Aarhus Kommune en del af en informationskampagne, der også omfatter en ’Award Ceremoni’, som løber af stablen over tre dage i oktober i Estlands hovedstad, Tallinn.

Her er det tanken, at repræsentanter fra de 97 udvalgte byer skal dele erfaringer på tværs af grænser, netværke og lære af hinanden.

Ved at være blevet udvalgt til ’Good Practice’ har Aarhus også mulighed for at blive aktiv i et ’Transfer Network’, som omfatter de udvalgte byer. Det giver god mulighed for at opbygge solide og længerevarende relationer til interessante samarbejdspartnere.

For yderligere information, kontakt Central Denmark EU Office på info@centraldenmark.eu