Gode historier

Aarhus Universitet er blevet optaget i CDEU’s ejerkreds

25. januar 2017

Det er 10 års tæt samarbejde mellem CDEU og Aarhus Universitet (AU), der nu kulminerer, idet AU netop er blevet optaget i CDEU’s ejerkreds med fast plads i bestyrelsen.

Dermed vil universitet blive en vigtig medspiller, når det gælder om at skabe udvikling i Midtjylland.

– Det er meget glædeligt, at Aarhus Universitet nu får en fast plads i CDEU’s ejerkreds, for det betyder, at regionen, kommunerne og Midtjyllands største forskningsinstitution nu i fællesskab tager ansvar for at skaffe indflydelse og midler fra EU til hele Midtjylland, lyder det fra CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Interessevaretagelse og understøttelse af aktiviteter

Aarhus Universitets (AU) samarbejde med CDEU baserer sig på forskningspolitisk interessevaretagelse og korrekt understøttelse af aktiviteter for AU’s ledelse og forskere.  AU er et af Europas vigtige forskningsintensive universiteter, og i den forbindelse er ambitionerne selvsagt også høje under det nuværende europæiske forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020, der løber fra 2014 til 2020. Programmet på knap 80 milliarder EUR er verdens største af sin slags, og det har, sammen med sin forgænger, FP7, været med til at sikre, at EU som kontinent er kommet med i den forskningsmæssige verdenselite. En elite, der indtil starten af 2000’erne var drevet af anglo-saksiske aktører.

Ambition: Markant forøgelse af hjemtaget

AU har en ambition om at øge sit hjemtag under Horizon 2020 markant, og da dette er en ambition, som mange andre universiteter og forskningsinstitutioner også har sat sig, er konkurrencen benhård. AU sætter derfor via CDEU ind både på det lange og det korte træk. Det lange træk, der handler om midtvejsevaluering af Horizon 2020 og forberedelse af det nye forsknings- og innovationsprogram, som skal afløse Horizon 2020 i 2021, er en vigtig del af det nuværende arbejde.  Dette arbejde er blandt andet kommet til udslag i en briefing for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet i oktober 2016 samt en briefing af disses assistenter i december 2016. Et andet eksempel er de bilaterale møder, der efterfølgende har været med såvel danske som udenlandske medlemmer af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen samt relevante interessenter fra andre dele af Europa.

Vil nu kunne følge kontoret på tætteste hold

Hvad angår det korte træk, bidrager CDEU til at få klædt de enkelte forskere på i forhold til EU og de relevante ansøgningsrunder. Viden og indflydelse er som bekendt magt, og har AU indflydelse på fremtidige ansøgningsrunder eller viden om, hvad disse indeholder, har man langt lettere ved at forberede sig selv og sine partnere. Dette gør AU’s nye plads i CDEU’s ejerkreds ekstra interessant, da AU dermed vil kunne følge CDEU’s daglige arbejde på allertætteste hold.