Gode historier

Aarhus Universitet og DOKK1 er partnere i et Creative Europe-projekt

24. maj 2017

Med hjælp fra CDEU’s indsats, Genvej til Europa, har Aarhus Universitet fået hjælp til at blive partner i et Creative Europe-projekt. Hjælpen har blandt andet bestået i at afklare og afgrænse, hvilken type af projekt universitetet skulle udvikle, og hvordan projektet kunne passe ind i et Creative Europe-program.

Julie Sand Jørgensen, kulturkonsulent hos CDEU.

Genvej til Europa var med fra starten
Det er Kathrine Solvang Larsen, som er specialkonsulent på Aarhus Universitet på Institut for Kommunikation og Kultur og projektleder på `Authors in Aarhus´, som har modtaget råd og vejledning af Genvej til Europa. Hun fortæller:

”Inden for universitetsverdenen er jeg vant til at arbejde med projektansøgninger og fonde.  Men i dialog med Genvej til Europa blev jeg klar over, hvad det vil sige at indsende en ansøgning til Creative Europe, og hvad der skulle til for, at projektet kunne opnå EU-tilskud”, fortæller Kathrine Solvang Larsen.

EU-konsulent hos CDEU, Julie Sand Jørgensen, supplerer:

”Det er ikke alle projekter, vi er lige meget inde over, men det viser sig at være godt for projektet, at vi fra Genvej til Europa er tidligt inde over processen, så projektet kommer godt fra start”.

Indledende møder og skriftlig feedback
Lone Leth Larsen, international kulturrådgiver ved CDEU, var med i den indledende fase af projektudviklingen, som primært bestod af møder mellem Lone Leth Larsen og Kathrine Solvang Larsen. Desuden gav Julie Sand Jørgensen skriftlig feedback på en projektskitse, som Kathrine Solvang Larsen havde udarbejdet.

I løbet af projektskrivningen arbejdede Kathrine Solvang Larsen med partnere fra Belgien og andre europæiske lande, og sammen fandt de ud af, hvem der skulle være projektkoordinator.

Omkring 1.500.000 kr. opnåede projektet ”Socially Inclusive Literature Operation” i EU-tilskud. Projektet ledes af det belgiske universitet UC Limburg, og Aarhus Universitet og DOKK1 blev partner i projektet.

Projekt ”Social inklusion af mennesker gennem litteratur”

Projektet ”Socially Inclusive Literature Operation” handler om at opbygge en model for, hvordan borgere kan deltage i fortællingen af historier. Projektet vil udvikle situationer, hvor forskellige målgrupper kan tage en aktiv rolle som forfatter eller fortæller på baggrund af borgerinddragende metoder.

Borgere vil komme i kontakt med litteratur skrevet af europæiske forfattere, som ikke kommer fra samme land som dem selv. Samtidig får undervisere mulighed for at opbygge nye færdigheder inden for borgerinddragelse.

Om Authors in Aarhus

`Authors in Aarhus´ giver fiktionsforfattere fra hele verden mulighed for at tale sammen om litteratur. Projektet har til formål at understrege betydningen af oversat litteratur for forståelsen af andre kulturer og os selv som mennesker. Det sker i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommunes Biblioteker, som har til hensigt at sætte faglig viden i dialog med en bredere læserskare på biblioteket.

Om Genvej til Europa

Siden Genvej til Europa gik i gang i 2014, har internationale kulturprojekter med midtjysk ledelse opnået godt 4,1 millioner kroner i tilskud fra europæiske og nordiske fonde. Gennem Genvej til Europa er der også blevet skabt nye relationer over grænser, udbygget europæiske netværk og sikret erfaring med at arbejde internationalt hos midtjyske kulturaktører.

Alt i alt har GtE gennem de første godt 2 år været i kontakt med ca. 80 kulturinstitutioner og forholdt sig konkret til 108 projektideer. 20 af ideerne er blevet til ansøgninger under nordiske og europæiske fonde, hvoraf 10 er gået igennem og har fået tilskud.

Du kan læse mere om Genvej til Europa på hjemmesiden her eller følge Genvej til Europa på facebook/genvejtileuropa.

Du kan desuden se filmen om Genvej til Europa her: https://vimeo.com/215153098