God historie

Aarhus Universitet var vært for Europas største medie- og kommunikationskonference

26. oktober 2022

Over 1300 deltagere var i sidste uge med, da Aarhus Universitet (AU) under temaet ‘Rethink Impact’ var vært for Europas største kommunikations- og mediekonference. Det var ECREA – The European Communication Research and Education Association, som sammen med Institut for Kommunikation og Kultur (AU) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) stod bag, og CDEU havde hjulpet i arbejdet med at hente konferencen til Aarhus.

ECREA repræsenterer 3000 medie- og kommunikationsforskere fra hele Europa, og organisationen afholder hvert andet år Europas største kommunikations- og mediekonference, European Communication Conference. Den er blevet afholdt otte gange før, men i år var første gang, at det skete i Norden.

’Rethink Impact’ som tema

Under temaet ’Rethink Impact’ blev de mange deltagere inviteret til dialog om, hvordan forskning og uddannelse gør en forskel for samfundet, og der blev sat fokus på, hvordan viden fra forskningen kan oversættes til værdi for samfundet, så forskningsresultater kan gøre en forskel for en større skare. Samtidig handlede det om at belyse, hvordan forskning og uddannelse interagerer og reflekteres i samfundet.

Temaet ’Rethink Impact’ går desuden hånd i hånd med AU’s langsigtede strategi for at skabe frugtbare samarbejder med Aarhus by, regionen og civilsamfundet, og så bygger det tillige videre på mottoet ’Let’s ReThink’ fra 2017, hvor Aarhus var Europæisk Kulturhovedstad.

CDEU understøttede i processen

Ligesom CDEU var med til at lægge grundstenene for de mange internationale projekter under kulturhovedstadsåret, så understøttede CDEU også AU i arbejdet med at skaffe den store, europæiske kommunikations- og mediekonference til Aarhus. Det skete bl.a. ved at give input i ansøgningsprocessen og til konferenceprogrammet, og CDEU agerede ligeledes værter, da ECREA’s bestyrelse og konferencens organising team i foråret 2022 var i Bruxelles. Her var de til rundbord med DG Connect og DG RTD, der er Europa-Kommissionens Generaldirektorater for hhv. Kommunikation og for Forskning og Innovation, for at tale om konferencen.

Sikrede taler fra Europa-Kommissionen

CDEU bidrog desuden til at få Anne-Catherine Gridelet, der leder Kommissionens arbejde på Impact Monitorering ved Europa-Kommissionen, til at tale ved konferencen. Hendes deltagelse var vigtig, da den bidrog med viden om, hvordan EU arbejder med impact, og Anne-Catherine Gridelet talte ved sessionen ”Research in society, hvor hun sad i panel sammen med to forskere samt en konsulent og en foredragsholder. Her inddrog panelet publikum for at skabe dialog om virkningen af medie- og kommunikationsforskningen.

Nærmere om ECREA

ECREA er et fagligt fællesskab med cirka 3.000 medlemmer, som arbejder med kommunikations- og medieforskning, og nogle også med uddannelse inden for det samme felt. ECREA er et mødested for forskere, hvor de kan udveksle nyheder om den seneste forskning, aktuelle papers, med videre.  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet