God historie

Aarhus Universitetshospital og CDEU indgår samarbejdsaftale

19. januar 2024

Når det kommer til innovation og udvikling i hospitalssektoren, så er adgang til EU-finansiering, europæiske samarbejds- og udviklingsprojekter samt politisk-strategisk rådgivning i det regi en vigtig ressource. Det er på den baggrund, at Aarhus Universitetshospital (AUH) og CDEU nu har indgået en samarbejdsaftale. AUH blev optaget af den prestigefyldte European University Hospital Alliance, EUHA i november 2022. I denne uge var Chef for Innovation & International Affairs ved AUH, Diana Riknagel, og senior projektleder ved AUH, Gitte Friis Kjeldsen, i Bruxelles for at drøfte prioriteterne for samarbejdsaftalen med CDEU og mødes med en række centrale aktører.

Fra venstre: Chef for Innovation & International Affairs ved AUH, Diana Riknagel, CDEU’s direktør Lars Holte Nielsen, CDEU’s sundhedskonsulent Maria Heilskou Pedersen og senior projektleder ved AUH, Gitte Friis Kjeldsen, under besøget i Bruxelles.

Stadigt stigende aktivitetsniveau danner baggrund for samarbejdsaftalen

AUH og CDEU har allerede i en årrække samarbejdet i regi af Region Midtjyllands medejerskab af CDEU, og i den periode har AUH’s aktiviteter i Europa og i relation til EU været stadigt stigende. Det gælder både, når det handler om EU-finansierede udviklingsprojekter, og i særdeleshed i forhold til European University Hospital Alliance (EUHA), som AUH i 2022 blev optaget i efter en målrettet indsats fra CDEU’s, AUH’s og Region Midtjyllands side.

Formålet med denne samarbejdsaftale er dels at tilvejebringe flere ressourcer hos CDEU til at understøtte AUH, dels at udbygge den direkte relation mellem AUH og CDEU, og dels at fokusere samarbejdsrelationen –  Chef for Innovation & International Affairs ved AUH, Diana Riknagel

AUH står nu et sted, hvor CDEU’s understøttelse af de europæiske aktiviteter på AUH ikke længere kan rummes under Region Midtjyllands medejerskab af CDEU, og det gælder både omfanget af de ressourcer, som CDEU kan stille til rådighed for AUH, og behovet for en mere direkte relation mellem AUH og CDEU. Sådan lyder det fra Chef for Innovation & International Affairs ved AUH, Diana Riknagel:

– Formålet med denne samarbejdsaftale er dels at tilvejebringe flere ressourcer hos CDEU til at understøtte AUH, dels at udbygge den direkte relation mellem AUH og CDEU, og dels at fokusere samarbejdsrelationen.

Samarbejdsaftale skal sikre udbytte og europæisk løft ift. EUHA

I forhold til EUHA skal samarbejdsaftalen bidrage til, at AUH og Region Midtjylland får mest muligt ud af sit medlemskab af alliancen, og at alliancen løftes som helhed i forhold til EU.

EUHA består af ti af Europas førende universitetshospitaler inden for bl.a. behandling, uddannelse, digitalisering, forskning og innovation, og adgangen til den europæiske universitetsalliance rummer en række potentialer for AUH, lyder det fra Diana Riknagel:

– Udviklingen har vist solide muligheder for AUH ved at samarbejde på europæisk niveau, og medlemskabet af EUHA forventes at blive en motor for yderligere europæiske udviklingsprojekter med EU-finansiering.

Perspektiver i stærk Bruxelles-repræsentation er interessante for EUHA

CDEU understøtter AUH’s arbejde i EUHA med en EU-public affairs og policy-tilgang, og AUH har den længste erfaring af de ti universitetshospitaler i EUHA med repræsentation i Bruxelles. Perspektiverne i at have en stærk Bruxelles-repræsentation er interessante for alliancen, og derfor mødtes Diana Riknagel og Gitte Friis Kjeldsen også under besøget i Bruxelles med Karolinska Universitetshospital fra Sverige, der ligeledes er medlem af EUHA.

Udviklingen har vist solide muligheder for AUH ved at samarbejde på europæisk niveau, og medlemskabet af EUHA forventes at blive en motor for yderligere europæiske udviklingsprojekter med EU-finansiering – Chef for Innovation & International Affairs ved AUH, Diana Riknagel

Aftalen skal levere på en række mål

Samarbejdsaftalen mellem AUH og CDEU har foruden arbejdet med EUHA en række andre definerede arbejdsområder, herunder bl.a. sikring af synlighed for AUH på EU-scenen, inddragelse af AUH i toneangivende EU-samarbejder samt konkret rådgivning om EU-projektudvikling og -konsortiebygning. Et yderligere formål med aftalen er at bidrage til AUH’s samarbejde med life science og medtech-industrisektorerne, og derfor bød mødeprogrammet i Bruxelles også på et møde med Philips, der er en af verdens førende virksomheder inden for medtech-løsninger, for at drøfte snitflader i en offentlig-privat sundhedssammenhæng.

CDEU: Aftale kan løfte ambitionerne – også for resten af Midtjylland og Danmark

Fra CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, er der stor glæde over den nye aftale:

– På CDEU har vi igennem en årrække set, hvordan AUH via vores samarbejde er blevet stadig mere aktive og indflydelsesrige på EU-scenen. Med samarbejdsaftalen kan vi løfte ambitionerne endnu mere – til gavn ikke bare for AUH, men for sundhedsvæsenet i hele Midtjylland og i resten af Danmark. Vi glæder os derfor meget over at have indgået denne aftale med AUH, og vi ser frem til at fortsætte og udbygge vores allerede tætte samarbejde.

På CDEU har vi igennem en årrække set, hvordan AUH via vores samarbejde er blevet stadig mere aktive og indflydelsesrige på EU-scenen. Med samarbejdsaftalen kan vi løfte ambitionerne endnu mere – til gavn ikke bare for AUH, men for sundhedsvæsenet i hele Midtjylland og i resten af Danmark – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Yderligere information

Læs mere om AUH’s optagelse i EUHA i vores artikel på linket her.

Læs mere om EUHA og alliancens arbejde på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed