God historie

Aarhus Universitetshospitals brug af Patient Rapporterede Outcomes (PRO) vises frem på europæisk tv

28. september 2022

I sidste uge havde Aarhus Universitetshospital besøg af det europæiske tv-netværk Euronews, der producerer nyheder om og til hele Europa. Filmholdet var kommet for at optage et indslag til en tv-serie om digitale sundhedsløsninger, og i Aarhus blev der zoomet ind på brugen af Patient Rapporterede Oplysninger, PRO, i Danmark.

Euronews under optagelserne på AUH. Foto: Malou Munkholm, Region Midtjylland

Fokus på, hvordan databrug i sundhedsvæsenet kan medvirke til at give bedre behandling

Indslaget skal være en del af en tv-serie, der optages på tværs af EU. Den laves på bestilling fra Europa-Kommissionen og har til formål at oplyse borgerne om European Health Data Space, herunder særligt om, hvorledes databrug i sundhedsvæsenet kan medvirke til at give bedre behandling.

CDEU sikrede, at Danmark blev udvalgt

Der skulle i alt udvælges otte lande til serien, og CDEU har sikret, at Danmark blev valgt som et af dem.

Forhistorien hertil er, at CDEU aktivt understøtter Midtjylland arbejde inden for sundhedsdata med europæiske vinkler. Et eksempel herpå er det europæiske projekt H2O, som Aarhus Universitetshospital netop er indtrådt i sammen med Lægemiddel- og Sundhedsdatastyrelsen.

Hjalp Region Midtjylland med i TEHDAS

Et andet eksempel på dette arbejde stammer fra sidste år, hvor CDEU hjalp Region Midtjylland med som dansk kompetent myndighed i det omfattende europæiske samarbejde inden for sundhedsdata TEHDAS (Towards a European Health Data Space). TEHDAS har udarbejdet en række anbefalinger til Europa-Kommissionen for at skabe bedre rammer for deling af sundhedsdata inden for nationale regulatoriske rammer og lovgivning. Anbefalingerne er blevet født ind i EU-lovforslaget European Health Data Space (EDHS), der udkom den 3. maj 2022, og som handler om at få bedre forudsætninger for at arbejde med anonymiserede sundhedsdata på tværs inden for nationale rammer.

Indslag forventes sendt i oktober

Indslagene i serien om, hvorledes databrug i sundhedsvæsenet kan medvirke til at give bedre behandling, sendes løbende, og det danske forventes offentliggjort i løbet af oktober måned.

Foruden Danmark er også Finland, Frankrig, Belgien, Portugal, Tyskland, Estland og Schweiz udvalgt til at være med i serien.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed