God historie

Årsmøde for forskningsinitiativet START afholdt i København

3. april 2024

Ovnhallen på CBS i København dannede ramme for to dages diskussioner på tværs af fagområder og programmer, da forskningsinitiativet START holdt sit årsmøde den 19. og 20. marts 2024. START er en samlet indsats fra de otte danske universiteter, og initiativet agerer platform for forskere, som arbejder på at skabe fremtidens løsninger inden for bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer.

De danske, regionale EU-kontorer i Bruxelles er under betegnelsen dacob en fast del af START’s strategiske tilgang til EU, og både Central Denmark EU Office og Greater Copenhagen EU Office var således en del af programmet under årsmødet.  

Paneldebat under START’s årsmøde. Fotograf: Prodekan ved AU TECH, Ole Hertel.

START står for Centre for SusTainable AgRifood sysTems, og initiativet samler alle otte danske universiteterinden for landbrug-fødevareforskningen i et unikt samarbejde: Det handler om at styrke den integrerede og interdisciplinære tilgang til forskning i bæredygtig omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren, ligesom START skal sikre forskerne fra de forskellige universiteter adgang til relevant forskningsinfrastruktur og living labs.  

Årsmøde med fokus på udfordringer, muligheder og visioner

Forskningsinitiativet har nu eksisteret i 3 år, og med sit årsmøde i København den 19. og 20. marts 2024 samlede START de danske forskningsmiljøer for at sætte fokus på udfordringer, muligheder og visioner i en landbrugs- og fødevaresektor under forandring 

To repræsentanter for dacob var en del af programmet

Lina Christensen, CDEU, og Daniel Enslev, GCPHEU, under paneldebatten. Fotograf: Prodekan ved AU TECH, Ole Hertel.

De danske, regionale EU-kontorer i Bruxelles er under betegnelsen dacob en fast del af START’s strategiske tilgang til EU og internationalt samarbejde, og Lina Christensen fra Central Denmark EU Office samt Daniel Enslev fra Greater Copenhagen EU Office var da også en del af programmet ved årsmødet.

Her deltog de begge i en paneldebat med Europa-Kommissionens Soil Mission-sekretariat og Innovationsfonden under overskriften ’ National and International Funding for Agrifood Research,’ der gik i dybden med finansieringsmuligheder, ansøgningsprocesser og konsortiedannelse i såvel Danmark som resten af Europa.   

Nærmere om START 

START-sekretariatet har base på Aarhus Universitet og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter. Formandskabet for styregruppen bag vil hvert år skifte mellem de otte universiteter, som er: 

Aalborg Universitet (AAU)
Aarhus Universitet (AU)
Copenhagen Business School (CBS)
Danmark Tekniske Universitet (DTU)
IT-Universitetet i København (ITU)
Københavns Universitet (KU)
Syddansk Universitet (SDU)
Roskilde Universitet (RUC) 

I denne periode har CBS formandskabet ved Hanne Harmsen, der er prodekan for grøn omstilling.  

Yderligere information

Læs mere om START på linket her. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet