Ansøgningsrunder

Ansøgningsfristerne til Grand Solutions i 2020 er offentliggjort

15. oktober 2019

Grand Solutions er et program under Innovationsfonden, der retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning og med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Ansøgningsfristerne for næste år vil ligge den 25. februar og ultimo august. Tematikkerne forventes at have fokus på løsninger, der harmed betydelig indvirkning på klimaudfordringen og den grønne omstilling. Desuden forventes der at være opslag inden for nye, teknologiske muligheder samt sundhedsområdet.

Grand Solutions retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker Innovationsfonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i vidensinstitutioner og virksomheder – private såvel som offentlige.

Innovationsfonden ønsker via de tematiske Grand Solutions opslag at investere i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der med excellent videnskab og strategisk forskning stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark. FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for udmøntningen.

Forventer endelig ramme i december 2019

Innovationsfonden forventer, at den endelige ramme for opslagene ligger klar i december. Planlægningen af de ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter omfatter dog komplekse løsninger baseret på avanceret viden og flere forskellige partnere fra den offentlige og private sektor, og derfor er det en god idé at starte i god tid.

Der stilles store krav til forskningskvalitet, værdiskabelse, effektivitet og implementering af projektets resultater.

Sådan ansøger du

Afsnitsinddelingen i ansøgningsskemaet er den samme som sidste år, og budgetarket er kun ganske let forenklet. Desuden er der fjernet detaljer, som tidligere har givet enkelte tekniske udfordringer.

Ansøgningsskemaet indeholder opdaterede vejledninger til de enkelte afsnit, som er baseret på erfaringer fra tidligere år samt input fra ansøgere. Opdateringerne inkluderer bl.a. en mere præcis vejledning til afsnit om state-of-the-art og projektbeskrivelse & metodevalg. Derudover bliver der tilladt mere plads til bl.a. summary  og bilag. Denne ekstra plads stiller højere krav til skarpheden af formuleringen i den indsendte tekst.

Grand Solutions er konkurrenceudsatte midler til strategisk forskning, og derfor skal det stå meget skarpt hvad f.eks. impact i form af den konkrete værdiskabelse er for Danmark, og hvad der er de planlagte aktiviteter i projektet.

Som noget nyt, kan man angive ORCID for nøglepersoner og hente bedre nøgleord fra bl.a. OECD standardlister.

Læs mere

Læs mere om Grand Solutions her

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling